Οικονομική Υπηρεσία

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡΟ 10Α Ν.3861/2010)

Απόφαση έγκρισης απολογισμού έτους 2021

Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2021 Δήμου Ιεράπετρας

Πρόσκληση σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 31/03/2021

σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής. Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις 31-03-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα: