Δημοτολόγιο

Προσθήκη κυρίου ονόματος Για προσθήκη κυρίου ονόματος χρειάζεται μόνο: Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως που να αναφέρει το κύριο όνομα

Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας Απαιτούμενα δικαιολογητικά: Για ανήλικο: (Έως δώδεκα ετών ) Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του γονέα Φωτοτυπία της ταυτότητας του γονέα Δύο φωτογραφίες του ανηλίκου Για ενήλικα: (Λόγω εσφαλμένων στοιχείων ) Αίτηση του ενδιαφερομένου Φωτοτυπία εγγράφου με τα λάθος στοιχεία Φωτοτυπία της ταυτότητάς του    

Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας (διπλοεγγεγραμμένου) σε περίπτωση εκλογών Απαιτούμενα δικαιολογητικά: Αίτηση ενδιαφερομένου  

Μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων σε δήμο ή κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής τους Απαραίτητα δικαιολογητικά: Αιτήσεις ενηλίκων για εγγραφή στα Δημοτολόγια Πιστοποιητικά γεννήσεως των συζύγων με πλήρη στοιχεία για μεταδημότευση Ληξιαρχική πράξη Α” Γάμου Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως (όταν υπάρχουν παιδιά) Πιστοποιητικά γεννήσεως από Μητρώα Αρρένων (όταν υπάρχουν παιδιά) Βεβαίωση Αστυνομίας του τόπου διαμονής […]

Μεταδημότευση της συζύγου Απαραίτητα δικαιολογητικά: Αίτηση ενδιαφερομένου Πιστοποιητικό γεννήσεως Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως Ληξιαρχική πράξη γάμου Σε περίπτωση που υπάρχουν και τέκνα χρειάζεται η ληξιαρχική πράξη γεννήσεως των παιδιών  

Μεταδημότευση εγγάμου Απαραίτητα δικαιολογητικά: Αίτηση ενδιαφερομένου Πιστοποιητικό γεννήσεως Βεβαίωση μονίμου κατοικίας Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως Ληξιαρχική πράξη γάμου  

Μεταδημότευση άγαμου Απαραίτητα δικαιολογητικά: Αίτηση ενδιαφερομένου Πιστοποιητικό γεννήσεως Βεβαίωση μονίμου κατοικίας Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως  

Μεταδημότευση συζύγων λόγω γάμου σε διαφορετικό δήμο ή κοινότητα εκτός των δήμων ή κοινότητα καταγωγής των Απαραίτητα δικαιολογητικά: Αίτηση ενδιαφερόμενου στο δήμο μας Ληξιαρχική πράξη γάμου Βεβαίωση μονίμου κατοικίας στο δήμο μας (από Δημοτική αστυνομία) Αν η ληξιαρχική πράξη γάμου δεν αναφέρει το δήμο που είναι γραμμένος/η ο/η σύζυγος που πρόκειται να μεταδημοτεύσει, προσκομίζεται πιστοποιητικό […]