ΝΠΔΔ Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας

Λιμενικό Ταμείο Δήμου Ιεράπετρας

Λιμενικό Ταμείο Δήμου Ιεράπετρας για το έτος : 2024

Πρόσκληση σε Δ.Σ. ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 5η  Ιουλίου 2024,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη,

Πρόσκληση σε Δ.Σ. ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Σας προσκαλούμε, σε  κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση, την 27η Ιουνίου 2024,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:15  με θέμα:

Πρόσκληση σε Δ.Σ. ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 

Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 31η  Μαΐου 2024,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη  με θέματα:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 19η  Απριλίου 2024,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη  με θέματα:

Πρόσκληση σε Δ.Σ. ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Σας προσκαλούμε, σε  κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση σε Δ.Σ.» Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την  1η  Απριλίου 2024,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  με θέματα:    Ο Πρόεδρος Μιχάλης Μπαχλιτζανάκης                             

Aλλαγή της διεύθυνσης των Γραφείων Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Το Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ενημερώνει τους πολίτες για την αλλαγή