Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδρίαση ΔΣ

Σας προσκαλούμε στις 10 Ιουλίου 2024,ημέρα Τετάρτη και ώρα  19:00 σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα

Πρόσκληση Ιουνίου 2024 ειδική Λογοδοσία

Σας προσκαλούμε στις  26  Ιουνίου 2024,ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σε ειδική, δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου,

Συνεδρίαση του ΔΣ

Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση του ΔΣ τη Δευτέρα 17/06/2024

Πρόσκληση για κατεπείγουσα Συνεδρίαση δια περιφοράς ΔΣ

Σας προσκαλούμε σήμερα 11 Ιουνίου 2024,ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, δια περιφοράς

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στις 28 Μαΐου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση

Πρόσκληση Απριλίου 2024 κατεπείγουσα δια περιφοράς

Σας προσκαλούμε, σήμερα Δευτέρα 22 Απριλίου 2024,και ώρα 12.30 μ.μ., σε

Λογοδοσία Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου -Απριλίου 2024

Σας προσκαλούμε στις  26  Απριλίου 2024,ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 σε ειδική, δημόσια συνεδρίαση,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλούμε στις  09  Απριλίου 2024,ημέρα Τρίτη  και ώρα 18:00