Σχεδιασμός-Οικονομικά στοιχεία

Πίνακας Οικονομικών Σχεδιασμών Δήμου Ιεράπετρας & ΝΠΔΔ (Προϋπολογισμός, Τεχνικό Πρόγραμμα, κλπ)

Προυπολογισμός, Τεχνικό Πρόγραμμα, Πρόγραμμα Δράσης, Απολογισμοί, Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Δήμου Ιεράπετρας και ΝΠΔΔ. Μία νέα προσθήκη-Έγκριση απολογισμού και οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος 2018.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ιεράπετρας 2014-2019

To Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Ιεράπετρας για την περίοδο 2014-2019.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ιεράπετρας 2012-2014

To Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Ιεράπετρας για την περίοδο 2012-2014 (σύμφωνα με το άρθρο 266 - Ν.3852/10) . Εγκρίθηκε με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας 337/25-10-2011