Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΤΑ GDPR

Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου Επεξεργασίας

O Δήμος Ιεράπετρας είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας και δεσμεύεται να προστατεύσει τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων σε πλήρη εναρμόνιση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Πως θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα

Ο Δήμος Ιεράπετρας θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του. Συγκεκριμένα, τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται, αποθηκεύονται και προστατεύονται με τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που εφαρμόζει ο Δήμος.

Ποια είναι η νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας

Βάσει του άρθρου 6 του Κανονισμού, νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας, αποτελεί η σαφής συγκατάθεσή σας.

Ποιος λαμβάνει τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Βάσει των άρθρων 15 -21 του Κανονισμού, έχετε το δικαίωμα της πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, της αντίρρησης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, της διόρθωσης, της διαγραφής, του περιορισμού και της μεταφοράς των δεδομένων σας.

Τυχόν αιτήματα ή αντιρρήσεις θα πρέπει να γίνονται εγγράφως και με σαφήνεια στην ηλεκτρονική διεύθυνση  dpo@0448.syzefxis.gov.gr

Ασφάλεια των δεδομένων σας

Έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα έτσι ώστε τα δεδομένα σας να είναι ασφαλή.

Πως να κάνετε τα παράπονά σας

Αν θέλετε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας μπορείτε, να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@0448.syzefxis.gov.gr διατυπώνοντας με σαφήνεια το αίτημα σας.

Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr  Τα δικαιώματά μου  Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.