Σχ.Δρ για Αειοφόρο Ενέργεια

Σχέδιο Δράσης για την Αειοφόρο Ενέργεια του Δήμου Ιεράπετρας

Σχέδιο Δράσης για την Αειοφόρο Ενέργεια του Δήμου Ιεράπετρας. Ο στόχος που θέτει ο Δήμος είναι η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 22,4% (40.670 τόνοι CO2) μέχρι το έτος 2020