Συνεδριάσεις

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Γραφείο της Κοινότητας Μαλλών του Δήμου Ιεράπετρας στις σε τακτική συνεδρίαση στις 28/07/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 μ.μ

 Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση  που θα γίνει στο Γραφείο της  Κοινότητας  Μαλλών  του Δήμου Ιεράπετρας στις σε τακτική συνεδρίαση στις 28/07/2023   ημέρα Παρασκευή   και ώρα   09:00 μ.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω: