Πολεοδομία

ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ(ΔΕ ΒΙΑΝΝΟΥ)-ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (ΔΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ –  ΔΕ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)