Αναλύσεις Νερού

Χημικές Αναλύσεις Νερού

Χημικές Αναλύσεις

Συγκεντρωτικός Πίνακας – Αρχείο Αναλύσεων Νερού Δήμου Ιεράπετρας (σύνδεσμος)

Στον συγκεντρωτικό Πίνακα - Αρχείο Αναλύσεων Νερού του Δήμου Ιεράπετρας δημοσιεύουμε όλες τις αναλύσεις νερού που έχουν αποσταλεί για ανάρτηση στον Δημοτικό Ιστοχώρο από το αρμόδιο Τμήμα.