Διακηρύξεις Έργων

Βελτίωση αντλιοστασίων Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Ιεράπετρα

Βελτίωση αντλιοστασίων Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Ιεράπετρα

Δημιουργία μεγάλου πράσινου σημείου στη θέση Πλατιά Όψη Δήμου Ιεράπετρας

Ο Δήμος Ιεράπετρας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του υπόεργου «Δημιουργία μεγάλου πράσινου σημείου στη θέση Πλατιά Όψη Δήμου Ιεράπετρας» με προϋπολογισμό €237.536,38 (χωρίς ΦΠΑ).

Δημιουργία μεγάλου πράσινου σημείου στη θέση Πλατιά Όψη Δήμου Ιεράπετρας

Ο Δήμος Ιεράπετρας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του υπόεργου «Δημιουργία μεγάλου πράσινου σημείου στη θέση Πλατιά Όψη Δήμου Ιεράπετρας» με προϋπολογισμό €237.536,38 (χωρίς ΦΠΑ).

Κατασκευή γηπέδων αντισφαίρισης στον Δήμο Ιεράπετρας

Ο Δήμος Ιεράπετρας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή γηπέδων αντισφαίρισης στον Δήμο Ιεράπετρας» με προϋπολογισμό €137096,76 (χωρίς ΦΠΑ).

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Μακρύ Γιαλού

Ο Δήμος Ιεράπετρας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Μακρύ Γιαλού» με προϋπολογισμό € 4.516.129,03.

Επεμβάσεις αποκατάστασης ζημιών στο οδικό δίκτυο Ιεράπετρας

Ο Δήμος Ιεράπετρας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του εργου «Επεμβάσεις αποκατάστασης ζημιών στο οδικό δίκτυο Ιεράπετρας» με προϋπολογισμό €298387,10 (χωρίς ΦΠΑ).

Βελτίωση οδικής ασφάλειας στην περιφερειακή οδό Εθνάρχου Μακαρίου

Ο Δήμος Ιεράπετρας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του υπόεργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στην περιφερειακή οδό Εθνάρχου Μακαρίου» με προϋπολογισμό €379032,26 (χωρίς ΦΠΑ).

Επεμβάσεις αποκατάστασης οδικής ασφάλειας στην πόλη της Ιεράπετρας

Ο Δήμος Ιεράπετρας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του υπόεργου «Επεμβάσεις αποκατάστασης οδικής ασφάλειας στην πόλη της Ιεράπετρας» με προϋπολογισμό €483870,97 (χωρίς ΦΠΑ).