Συνεδριάσεων Τοπικών Συμβουλίων

Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας

Σας προσκαλούμε σε  τακτική  συνεδρίαση στις 12-2-2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Πρόσκληση συνεδρίασης συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Καβουσίου

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση  του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καβουσίου,

Εκλογή Προέδρου Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας

 Σας προσκαλούμε σε Ειδική δια ζώσης  συνεδρίαση,    στις 28 Απριλίου  2023 ημέρα Παρασκευή   και ώρα 18:00,

Πρόσκληση σε  συνεδρίαση ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ    

Σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση   στις 23/10/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Πρόσκληση σε συνεδρίαση ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση    στις  5 Ιουλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου στον 1ο όροφο του δημαρχιακού κτηρίου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

Πρόσκληση σε  συνεδρίαση ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση    στις  31 Μαϊου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου στον 1ο όροφο του δημαρχιακού κτηρίου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση στις 14 Απριλίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση στις 19 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου στον 1ο όροφο του δημαρχιακού κτηρίου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα: