Συνεδριάσεων Τοπικών Συμβουλίων

Πρόσκληση σε  συνεδρίαση ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Σας προσκαλούμε σε  τακτική  συνεδρίαση στις 8-7-2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για τη συζήτηση

Πρόσκληση σε  συνεδρίαση ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ    

Σας προσκαλούμε σε  τακτική  συνεδρίαση στις 12-6-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σας προσκαλούμε σε  τακτική  συνεδρίαση στις 20-5-2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ    

Σας προσκαλούμε σε  τακτική  συνεδρίαση στις 8-4-2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00

Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Καβουσίου

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση  του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καβουσίου,

Συνεδρίαση συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Καλαμαύκας

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, στις 21 Μαρτίου 2024 ημέρα Πέμπτη   και ώρα 11:00 π.μ, στο γραφείο της Κοινότητας Καλαμαύκας.

Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας  Ανατολής

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση  του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ανατολής,

Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας

Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας