Δημόσιες Διαβουλεύσεις

Δημόσια Διαβούλευση για τη μελέτη με τίτλο «Εκπόνηση Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (ΠΕΑΛ) (Μελέτη Οργάνωσης Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Ιεράπετρας)

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας θέτει σε διαβούλευση την Τεχνική έκθεση με τίτλο "ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (MASTERPLAN) ΛΙΜΕΝΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ" και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους, πολίτες και φορείς, να καταθέσουν τις απόψεις τους.

Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Έργου

Ο Δήμος μας θέτει σε διαβούλευση τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΦΩΝΙΑΔΑΚΗΣ

Πρόσκληση για Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Παρατείνεται η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Πρόσκληση για Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Ο Δήμος Ιεράπετρας, θα προβεί στη συγκρότηση για το υπόλοιπο της δημοτικής περιόδου, της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, που αποτελείται από εκπροσώπους των Φορέων της τοπικής κοινωνίας.

Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Ιεράπετρας στις 06.07.2016

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση την 6η Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για το θέμα: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων «Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Ιεράπετρας».

Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Ιεράπετρας στις 26.10.2015

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση την 26η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για το θέμα: ‘’Στρατηγικός σχεδιασμός Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Ιεράπετρας 2014-2019’’.

Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Ιεράπετρας στις 05.10.2015

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση την 5η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να γίνει παρουσίαση και συζήτηση για την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη της νήσου Χρυσής.

Δημόσια Διαβούλευση : Νέος Κανονισμός Κοιμητηριών Δήμου Ιεράπετρας

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση ο Νέος Κανονισμός Κοιμητηριών Δήμου Ιεράπετρας. Συμμετοχή, κατάθεση απόψεων μέχρι τις 08.09.2015