Πιστοποιητικά δημοτολογίου ληξιαρχικές πράξεις

Έκδοση πιστοποιητικών

Πιστοποιητικά Δημοτολογίου – Ληξιαρχείου του Δήμου μας είναι διαθέσιμα μέσω https://aitiseis-dhmoi.services.gov.gr/ Οι Δημότες μπορούν να προχωρήσουν στην έκδοση τους από εκεί και την ηλεκτρονική παραλαβή τους μέσω της θυρίδας πολίτη.