Υπηρεσία Καθαριότητας

Υπηρεσία Καθαριότητας Δήμου Ιεράπετρας: Δεν επιτρέπεται η αφισοκόλληση στους μη ενδεικνυόμενους χώρους

Aπό την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ιεράπετρας υπενθυμίζεται ότι η αφισοκόλληση και ανάρτηση οποιαδήποτε μορφής αγγελτηρίων στην πόλη αλλά και στις Τοπικές Κοινότητες επιτρέπεται μόνο με άδεια της Δημοτικής Υπηρεσίας.

Κανονισμός Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Ιεράπετρας | Δ.Σ 275/07.10.2015

Ο Κανονισμός Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Ιεράπετρας εγκρίθηκε ομόφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας Νο 275/07.10.2015 και απαρτίζεται από είκοσι έξι (26) άρθρα.

Κανονισμός Καθαριότητας και Εμφάνισης Δήμου Ιεράπετρας

Ο Κανονισμός Καθαριότητας και Εμφάνισης του Δήμου Ιεράπετρας εγκρίθηκε με την απόφαση του Δ.Σ 70/28-03-2013. Αναλυτικά τα σαράντα έξι (46) άρθρα του Κανονισμού Καθαριότητας, αρχείο με το Video της συνεδρίασης του Δ.Σ κ.ά