Ληξιαρχείο

Χορήγηση αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης Γεννήσεως Για έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης  απαιτείται :  Αίτηση του ενδιαφερομένου.  Αστυνομική ταυτότητα Η ληξιαρχική πράξη γέννησης, χορηγείται απο το ληξιαρχείο του τόπου γέννησης  

Χορήγηση αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου Για έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης γάμου  απαιτείται : Αίτηση του ενδιαφερομένου. Αστυνομική ταυτότητα. Η ληξιαρχική πράξη γάμου, χορηγείται απο το ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του γάμου.  

Χορήγηση αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου Για έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης θανάτου  απαιτείται :  Αίτηση του ενδιαφερομένου.  Αστυνομική ταυτότητα Η ληξιαρχική πράξη θανάτου, χορηγείται απο το ληξιαρχείο στο οποίο έχει δηλωθεί ο θάνατος, δηλαδή ή στον τόπο θανάτου ή στον τόπο ταφής.

Διόρθωση στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων (αρθ.13 του Ν.344/76) Διορθώσεις σε Ληξιαρχικές Πράξεις γίνονται : 1. Με τελεσίδικη δικαστική απόφαση Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν από τον αιτούντα τη διόρθωση είναι τα παρακάτω: Δικαστική απόφαση Έκθεση επίδοσης στον Εισαγγελέα Πιστοποιητικό περί μη άσκησης ενδίκων μέσων Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος τη διόρθωση Με έγκριση του […]

Σύμφωνο Συμβίωσης (Ν.4356/2015) ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Σύσταση Η συμφωνία δύο ενήλικων προσώπων, ανεξάρτητα από το φύλο τους, με την οποία ρυθμίζουν τη συμβίωσή τους (σύμφωνο συμβίωσης) καταρτίζεται αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η ισχύς της συμφωνίας αρχίζει από την κατάθεση του συμβολαιογραφικού εγγράφου στο ληξίαρχο του τόπου κατοικίας τους, το οποίο καταχωρίζεται σε ειδικό […]

Μεταβολές Ληξιαρχικών Πράξεων (άρθρο 14 ν. 344/1976) Οι μεταβολές που επέρχονται στην κατάσταση του φυσικού προσώπου, μετά τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης, καταχωρούνται στο περιθώριο της αντίστοιχης πράξης, βάσει ορισμένων δικαιολογητικών για κάθε περίπτωση μεταβολής. Οι μεταβολές που αναφέρονται στο άρθρο 14 του Ν.344/76 όπως αντικαταστάθηκε με το ν. 4144/2013 είναι: Νομιμοποίηση, αναγνώριση, αποκήρυξη, αμφισβήτηση, […]

Δήλωση Διαζυγίου (άρθρο 1438 Α.Κ. Και 14 του ν. 344/1976) Το διαζύγιο απαγγέλλεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Προθεσμία Δήλωσης : ”Ενας μήνας από την ημερομηνία που η δικαστική απόφαση για τη λύση του γάμου, έγινε αμετάκλητη. Απαιτούμενα δικαιολογητικά : Δικαστική απόφαση Παραίτηση από τα ένδικα μέσα ή έκθεση επίδοσης Πιστοποιητικό πρωτοδικείου για τη μη άσκηση […]

Δήλωση Ονοματοδοσίας (άρθρο 25 ν. 344/1976) Το όνομα του παιδιού καταχωρείται στη ληξιαρχική πράξη γέννησης ύστερα από δήλωση των γονέων του που ασκούν την γονική μέριμνα ή του ενός από αυτούς, εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ.  Η Δήλωση ονοματοδοσίας είναι αμετάκλητη Απαιτούμενα δικαιολογητικά Αστυνομικές ταυτότητες […]