Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε στις 21/02/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Σας προσκαλούμε στις 31/10/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο.

Πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής αύριο 26/10/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20/10/2023

Σας προσκαλούμε στις 10/10/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο.

Πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση στις 13/10/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30.

Πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση στις 13/10/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Σας προσκαλούμε στις 12/10/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 σε  κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  στο  παρακάτω θέμα:

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 10/10/2023

Σας προσκαλούμε στις 10/10/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Σας προσκαλούμε στις 03/10/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο.