Διακηρύξεις Εκμίσθωσης Δημοτικών χώρων

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου που βρίσκεται στο ύψωμα «Κεφάλια» Κορυφή Κούτσουλα της Κοινότητας Ορεινού

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Ιεράπετρας την 04/03/2024 ημέρα Δευτέρα  με ώρα έναρξης 10:00 και ώρα λήξης 10:15ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο  Επιτροπής

Εκμίσθωσης δηµοτικής έκτασης για την τοποθέτηση καντίνας στη θέση του πρώην Τελωνείου Παχειάς Άμμου.

Εκμίσθωσης δηµοτικής έκτασης για την τοποθέτηση καντίνας στη θέση του πρώην Τελωνείου Παχειάς Άμμου. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου στο πευκοδάσος αναψυχής «Απηγανιάς» στον Κουτσουρά της Κοινότητας Σταυροχωρίου

Προκηρύσσει δημόσια, ανοικτή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής, για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου στο πευκοδάσος αναψυχής «Απηγανιάς» στον Κουτσουρά, της Κοινότητας Σταυροχωρίου

Διακήρυξη για δημοσίευση αναψυκτηρίου «ΜΙΝΩΣ»

Διενέργεια δημόσιας, φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής, για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου Πάρκο εκθεσιακών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο χώρο του εργοστασίου «ΜΙΝΩΣ».

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση προς τρίτους του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού

Προκηρύσσει δημόσια, ανοικτή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία ενώπιον  της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής, για την παραχώρηση προς τρίτους του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έναντι ανταλλάγματος, ως κατωτέρω:

Διενέργεια δημόσιας για την εκμίσθωση τμήματος του δημοτικού ακινήτου

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας διακηρύσσει τη διενέργεια δημόσιας, φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής, για την εκμίσθωση τμήματος του δημοτικού ακινήτου (01Ν), έκτασης 1.074,15 τ.μ., που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ166 (αρ.οικ.01),

Διενέργεια δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στην Κοινότητα Μύρτου

Διενέργεια δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στην Κοινότητα Μύρτου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης οχημάτων, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση προς τρίτους του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού

Προκηρύσσει δημόσια ανοικτή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση προς τρίτους του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έναντι ανταλλάγματος και καθορίζει τους όρους της πλειοδοτικής δημοπρασίας ως κατωτέρω