Συνεδριάσεις λοιπών οργάνων

Συνεδρίαση σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας

Σας προσκαλούμε, στις 29 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη 

Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Ιεράπετρας

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας  που θα γίνει  την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024

Συνεδρίαση σχολικής επιτροπής β/βαθμιας εκπαίδευσης

Σας προσκαλούμε, στις 5 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 13.30 σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.

Πρόσκληση για Συμβούλιο Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σας προσκαλούμε, στις 25 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30 σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας» στην αίθουσα συνεδριάσεων, του 1ου ορόφου, του κτιρίου, «Μελίνα Μερκούρη» Δημοκρατίας 31.

Πρόσκληση για Συμβούλιο Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

2η έπειτα από ματαίωση συνεδρίασης, λόγω μη ύπαρξης απαρτίας. Σας προσκαλούμε, στις 26 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.

Πρόσκληση για Συμβούλιο Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σας προσκαλούμε, στις 22 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 σε τακτική συνεδρίαση  του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας»  στην αίθουσα  συνεδριάσεων, του 1ου ορόφου, του κτιρίου, «Μελίνα Μερκούρη» Δημοκρατίας 31.

Πρόσκληση για Συμβούλιο Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 05/09/2023

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που θα γίνει τη Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 13.30.

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σας προσκαλούμε, στις 16 Αυγούστου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας»