Αιτήσεις Συμμετοχής στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) του Δήμου Ιεράπετρας

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης σας προσκαλεί
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  δέκα τεσσάρων (14) ατόμων,

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση σε Δ.Σ.» Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 25η  Ιουλίου 2024,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, 1Ος όροφος, επί της οδού Δημοκρατίας 31  με θέματα:                                                 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Σας προσκαλούμε στις 23/07/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετραςπου θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 (Γραφείου Δημάρχου) στον 3ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 1 Διαγραφή τελών άρδευσης, λόγω λανθασμένων χρεώσεων της υπηρεσίας.(Εισηγητής: […]

Αιτήσεις Συμμετοχής στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) του Δήμου Ιεράπετρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής, Δημόσιας Υγείας, Παιδείας και Αθλητισμού
 
Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 31,
2ος όροφος
Ταχ. Κώδ.: 72200
ΤΗΛ.: 28420-22200, -24300, εσωτ. 383
Πληροφορίες: Ε. Τσουράκη
Ε-mail: n.tsouraki@ierapetra.gov.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αιτήσεις Συμμετοχής στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) του Δήμου Ιεράπετρας

Από τη Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής, Δημόσιας Υγείας, παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Ιεράπετρας ανακοινώνεται ότι το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Ιεράπετρας που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» Άξονας 5 «Προώθηση της Κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας» και συγχρηματοδοτείται από το  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατόπιν κένωσης δυο (2) θέσεων, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εγγραφούν στη δομή να καταθέσουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ από τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024 έως και την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024.

Πρόκειται να καλυφθούν δυο (2) κενές θέσεις στη Δομή.

Τις υπηρεσίες του προγράμματος δικαιούνται να λάβουν ηλικιωμένοι (άνδρες και γυναίκες), μη δυνάμενοι να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κτλ), που κατοικούν στα όρια του Δήμου Ιεράπετρας. Ο συνολικός αριθμός των εξυπηρετούμενων ανέρχεται στα 18 άτομα.

Οι υπηρεσίες παρέχονται στο χώρο του Κ.Η.Φ.Η. οδός Εμμ. Πλουμίδη 53 από ειδικευμένο προσωπικό  (νοσηλευτής, κοινωνικός φροντιστής, βοηθητικό προσωπικό). Η ημερήσια φιλοξενία στο Κ.Η.Φ.Η. είναι δωρεάν προς τους ωφελούμενους της δομής και οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν την οργανωμένη και εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική και νοσηλευτική φροντίδα με έμφαση στα προβλήματα μνήμης και με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες και ανάγκες του ωφελουμένου ατόμου και της οικογένειας του ή των φροντιστών του. Διευκρινίζεται επίσης ότι στο Κέντρο παρέχεται κατάλληλη διατροφική σίτιση σε συνεργασία με τους φροντιστές και ειδικούς.

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται από τον άμεσα ωφελούμενο ή το φροντιστή του ηλικιωμένου, καταθέτοντας πρωτότυπα ή αντίγραφα δικαιολογητικά, που  αποδεικνύουν το οικογενειακό εισόδημα, την οικογενειακή και εργασιακή τους κατάσταση, καθώς και την κατάσταση υγείας των άμεσα ωφελούμενων.

Σημειώνεται ότι οι ωφελούμενου του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Ιεράπετρας δε λαμβάνουν και δεν προτίθενται να λάβουν υπηρεσίες από άλλο πρόγραμμα ή δομή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΚΗΦΗ Ιεράπετρας (Δ/νση: Εμμανουήλ Πλουμίδη 53, Ιεράπετρα), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, προκειμένου να ενημερωθούν για τη λειτουργία της δομής.

Η αίτηση συμμετοχής, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα υποβληθεί στο  Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Ιεράπετρας (Εμμ. Πλουμίδη 53, τηλ: 2842 305 005, αρμόδια υπάλληλος: Χαραλαμπάκη Μαριάννα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 π.μ. έως 3μ.μ.).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων διαμορφώνεται από την Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024 έως και την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024, ενώ διευκρινίζεται ότι το  προσωπικό της δομής είναι διαθέσιμο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης.

Για την εγγραφή υποβάλλονται:

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ η οποία χορηγείται από το Κ.Η.Φ.Η. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ.
  2. Πρωτότυπα ή αντίγραφα δικαιολογητικά που αποτυπώνουν την κοινωνικο – οικονομική κατάσταση και κατάσταση υγείας του ηλικιωμένου. Αναγράφονται αναλυτικά στο έντυπο αίτησης.
  3. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής, ακολουθείται η λήψη σύντομου ατομικού ιστορικού από το επιστημονικό προσωπικό της δομής. Η τελική επιλογή γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία προκαθορίζονται στην σχετική πρόσκληση (αριθμ.2499/10-6-2016)  της Περιφέρειας Κρήτης. Από τη διαδικασία μοριοδότησης προκύπτει λίστα κατάταξης των υποψηφίων με σειρά προτεραιότητας και επιλέγονται τα άτομα έως τη συμπλήρωση του αριθμού των διαθέσιμων θέσεων.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά (πρόσθετα της αίτησης):

Για τον ωφελούμενο ηλικιωμένο:

  1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Εάν οι άμεσα ωφελούμενοι είναι αλλοδαποί από τρίτες χώρες απαιτείται και άδεια διαμονής σε ισχύ. Εάν οι άμεσα ωφελούμενοι είναι Έλληνες Ομογενείς απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας Ομογενούς.
  2. Γνωμάτευση Θεράποντος Ιατρού σχετικά με την κατάσταση υγείας του ατόμου (πλήρως, μερικώς, ή μη αυτοεξυπηρετούμενος κινητικά – νοητικά – ψυχικά) και όπου απαιτείται βεβαίωση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής.
  3. Εκτύπωση του πιο πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2023 έως 31/12/2023.
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  5. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 σύμφωνα με την οποία το άτομο δεν λαμβάνει και δεν προτίθεται να λάβει υπηρεσίες από άλλη δομή.
     Μ.Ε.Δ. Η Αντιδήμαρχος      
Περακάκη Φωτεινή