Αποτελέσματα Αναζήτησης:

20 Οκτωβρίου, 2020

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Δημόσιο φανερό προφορικό μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου που θα στεγάσει το Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, αναλυτικά ως εξής:

Ενημέρωση για αποστολή παραπλανητικών email με επισυναπτόμενο κάκοβουλο αρχείο

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).

Τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 23.10.2020

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής