ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας ανακοινώνουμε την πρόσληψη είκοσι οκτώ (28) υδρονομέων  για τη Δημοτική Ενότητα Ιεράπετρας και την Δημοτική Ενότητα Μακρύ Γιαλού. για την θερινή αρδευτική περίοδος από 01-04-2024 έως και 31-12-2024.

 Συγκεκριμένα:

  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ  
ΚοινότηταΑρδευτικοί ΤομείςΑριθμός θέσεων ΥδρονομέωνΏρες Απασχόλησης
  ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥΟρεινής περιοχής1Πλήρης απασχόληση (40 ώρες/εβδομάδα) ένας για κάθε αρδευτικό τομέα
Φέρμων και  Αγιάς Φωτιάς1
Κουτσουνάρι και Καθαράδες  1
    ΑΝΑΤΟΛΗΣΔρυγιών, Περβόλια Ανατολής, Σοχόρες, Καρκάσα-Πλατανιάς και Κουτσογιάννη – Κολυμπαράς-Γούρνα  1  Μερική απασχόληση (30 ώρες/εβδομάδα) ένας για κάθε αρδευτικό τομέα
Καλογέρων και Σκίνου-Μπαμπακιάς Λάκκος και Ανδρωνάς.  1
  ΓΔΟΧΙΩΝΓδοχίων  1Μερική απασχόληση (33 ώρες/εβδομάδα)
    ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥΚεφάλας1Πλήρης απασχόληση (40 ώρες/εβδομάδα) ένας για κάθε αρδευτικό τομέα
Κεφαλοβρυσίου -Μεγάλης Βρύσης-Κλώρου-Κοκκινόνυχου  1
  ΜΑΚΡΥΛΙΑΣΚεφαλοβρύσι – Σταυρακιώτη Κουτσουνάρι Πηγών Μαλαύρας  1Μερική απασχόληση (26 ώρες/εβδομάδα)
    ΜΑΛΩΝΡετικού1  Μερική απασχόληση (32 ώρες/εβδομάδα) ένας για κάθε αρδευτικό τομέα
Φλέγας – Λατζούρου – Βρυσιδίων και Πατέλας1
Κουτσουνάρας Τεριών Κεντρικής Βρύσης Χαλαύρων Μέσονα – Κακοπέρατου    1
    ΜΕΣΕΛΕΡΩΝΜεσελέρων Πάνω Κόρακα Πρίνας    1  Μερική απασχόληση (26 ώρες/εβδομάδα)
  ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥΜεταξοχωρίου  1Μερική απασχόληση (7 ώρες/εβδομάδα)
  ΜΟΥΡΝΙΩΝΜουρνιών  Άνω Σύμης  1Πλήρης απασχόληση (40 ώρες/εβδομάδα)
  ΜΥΘΩΝ  Μύθων  1Πλήρης απασχόληση (40 ώρες/εβδομάδα)
  ΡΙΖΑΣ  Ρίζας  1Μερική απασχόληση (26 ώρες/εβδομάδα)
        ΧΡΙΣΤΟΥΣπηλιάρας Πηγής Αγίας Παρασκευής Πηγής Πλατανιά Κάτω Σαρακίνας  1Μερική απασχόληση (23 ώρες/εβδομάδα)
Πηγής Μάνας  Πηγής Γεωργαλούς  1Μερική απασχόληση (10 ώρες/εβδομάδα)
Πηγής Καράς Σελακάνου Πηγής Αγίου Ευσταθίου Σελακάνου Πηγής Κάτω Φλέγας Σελακάνου Πηγής Μαθοκοτσανών  1Μερική απασχόληση (10 ώρες/εβδομάδα)
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ  Σταυρού  1Μερική απασχόληση (4 ώρες/εβδομάδα)
  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ  
ΚοινότηταΑρδευτικοί ΤομείςΑριθμός θέσεων ΥδρονομέωνΏρες Απασχόλησης
ΣΧΙΝΟΚΑΨΑΛΩΝ  Χωριό και παραλία1Πλήρης απασχόληση (40 ώρες/εβδομάδα)  
    ΟΡΕΙΝΟΥΧωριό1Πλήρης απασχόληση (40 ώρες/εβδομάδα) ένας για κάθε αρδευτικό τομέα
  Παραλία  1  
    ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ  Αρκαλές-Πέρα Μεράς  1Πλήρης απασχόληση (40 ώρες/εβδομάδα)
  Πέρα Βρύση-Πετράς  1Μερική απασχόληση (20 ώρες/εβδομάδα)
    ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ  Χωριό  1Μερική απασχόληση (20 ώρες/εβδομάδα)
  Μακρύ Γιαλός (παραλία)  1Πλήρης απασχόληση (40 ώρες/εβδομάδα)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 6 του από 28-3/15-4-57 Β.Δ. σχετικά δικαιολογητικά και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά (ddyierapetras@0448.syzefxis.gov.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Ιεράπετρας, Δημοκρατίας 31, Τ. Κ. 72200 Ιεράπετρα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας).

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από την επομένη της τοιχοκόλλησης της παρούσης στο κατάστημα του Δήμου συγκεκριμένα από 27-03-2024  έως και 05-04-2024.

    Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Ιεράπετρας  τηλ. 2842340331, 2842340364 και 2842340363 καθώς και στις κατά τόπους αρμόδιες Τοπικές Κοινότητες.