ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σύσκεψη υπό την Υφυπουργό Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη, τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η  Διεύθυνση Ύδρευσης  Άρδευσης  Αποχέτευσης του Δήμου Ιεράπετρας ενημερώνει ότι λόγω σπασίματος στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης σε αρκετές περιοχές, από  Νέα Ανατολή, Στόμιο έως και την πόλη της Ιεράπετρας.   Συνεργείο της Υπηρεσίας εργάζεται στο σημείο για την αποκατάσταση της ζημιάς.  Ευχαριστούμε για την κατανόηση. Ο […]

Τις υπηρεσίες τους προσέφεραν στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας  19 Αμερικανοί φοιτητές Ιατρικών Επιστημών
«Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά όταν μαθητές με τους εκπαιδευτικούς τους μας επισκέπτονται και γεμίζουν με χαρά και χαμόγελα το Δημαρχείο»,
Ο  Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης συναντήθηκε με  τον πρόεδρο Κωστή Πανταζή και μέλη του Δ.Σ. του Επιστημονικού Συλλόγου Ελεύθερων Επαγγελματιών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ενόψει της επικείμενης διαδικασίας  χορήγησης θέσεων , σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 4  του άρθρου 66 του ν. 4849/2021, όπως έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 126 του Ν. 4964/22 (ΦΕΚ 150 Α/30-7-2022), σχετικά με τη χορήγηση θέσεων σε υφιστάμενους αδειούχους πωλητές, καλούνται οι πωλητές που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές του Δήμου Ιεράπετρας να υποβάλουν σχετική αίτηση προκειμένου να αξιολογηθούν και να μοριοδοτηθούν από την αρμόδια Επιτροπή που έχει συσταθεί με την 1440/8916/26-07-2022  Απόφαση Δημάρχου Ιεράπετρας (ΑΔΑ: 9ΜΙΑΩΡ8-3ΞΟ).

Η διαδικασία απόδοσης θέσεων όπως περιγράφεται  θα είναι η παρακάτω:μετά την αξιολόγηση η επιτροπή θα καταρτίσει πίνακα με τους πωλητές σε φθίνουσα σειρά προτεραιότητας, καθώς και τη θέση τους στην αγορά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται δημόσια κλήρωση. Στον πίνακα περιλαμβάνονται και οι κενές θέσεις (αυτές που δεν κατέχει πωλητής). Οι πωλητές κατά σειρά προτεραιότητας επιλέγουν από τον πίνακα θέση στην αγορά. Η επιτροπή καταρτίζει πίνακα στον οποίο αναγράφονται οι πωλητές  με τις θέσεις επιλογής τους. Μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων η επιτροπή θα καταρτίσει οριστικό πίνακα, σύμφωνα με τον οποίο ο Δήμος θα χορηγήσει με διοικητική πράξη-Απόφαση Δημάρχου,  θέση στους πωλητές

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι πωλητές που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές Αγορές του Δήμου μας: α) Ιεράπετρας και β) Μακρύ Γιαλού, θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση από 9 Αυγούστου  έως 5 Σεπτεμβρίου καθώς και τα εξής δικαιολογητικά:

– Αντίγραφο του πρώτου φύλλου της άδειας του πωλητή (οπού αναγράφονται τα στοιχεία του και η ημερομηνία κτήσης της άδειας) (παλαιότητα άδειας 5 μόρια/έτος).

– Ενημερότητα του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) (φορολογική ενημερότητα-30 μόρια).

Υπόδειγμα της αίτησης, που πρέπει να υποβληθεί , επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση. Τα σχετικά αιτήματα θα κατατίθενται είτε στα γραφεία του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης στην οδό Ομηρείας 8 στην Ιεράπετρα, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις,  n.kasotaki@0448.syzefxis.gov.gr  και p.gerakianaki@0448.syzefxis.gov.gr.

Μ. ε. Δ.

H Αντιδήμαρχος

Xρυσούλα Χατζημαρκάκη

 

ΑΙΤΗΣΗ