Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
19 Μαΐου, μια ιστορική και σημαντική μέρα για ολόκληρο τον Ελληνισμό απανταχού της γης.
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό
Σας προσκαλούμε στις 21/5/2024, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της
Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020

«Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Ιεράπετρας»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 1.496.937,45

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 1.496.937,45

Ημερομηνία ένταξης: 28/06/2019

Κωδικός ΟΠΣ: 5037946

Το αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης αφορά στην δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου μέσω στοχευμένων και επιλεγμένων επεμβάσεων που περιλαμβάνουν την αναβάθμιση δημόσιου χώρου», την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης, την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας, την ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής και την προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής.

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της πράξης αφορούν:

  • Στην ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας τη περιοχής παρέμβασης.
  • Στην αξιοποίηση και ανάδειξη των πολιτικών και φυσικών πόρων της περιοχής.
  • Στην πολεοδομική και αισθητική αναβάθμιση της εμπορικής περιοχής του χώρου

Στη αύξηση της «ελκυστικότητα» της περιοχής.

  • Στην οικονομική ενίσχυση της περιοχής μέσα από την περαιτέρω ανάδειξη της πόλης και των οικονομικών πηγών της και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας από την αναβάθμιση και λειτουργία της εμπορικής περιοχής.