Απαγόρευση  χρήσης τμήματος  προβλήτας αλιευτικού καταφυγίου Μακρύ Γιαλού Ιεράπετρας

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Απαγόρευση  χρήσης τμήματος  προβλήτας αλιευτικού καταφυγίου Μακρύ Γιαλού Ιεράπετρας

Ιεράπετρα 19 Ιανουαρίου 2024

 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                                

ΘΕΜΑ :΄΄Απαγόρευση  χρήσης τμήματος  προβλήτας αλιευτικού καταφυγίου Μακρύ Γιαλού Ιεράπετρας΄΄.

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας σε συνεργασία με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας  και  κατόπιν  τεχνικού ελέγχου που διενεργήθηκε από  αρμόδια υπηρεσία του Δήμου λόγω καθίζησης τμήματος οδοστρώματος στην προβλήτα λιμενοβραχίονα έμπροσθεν φανού  φωτοσήμανσης (Φάρου) του  Αλιευτικού Καταφύγιου Μακρύ Γιαλού Ιεράπετρας σας ενημερώνει ότι, τμήμα προβλήτας που υπέστη καθίζηση  κρίθηκε ακατάλληλο προς χρήση και τοποθετήθηκε  σχετική  σήμανση η οποία  απαγορεύει έως αποκατάστασης  τα κάτωθι  :

      α) Την είσοδο όλων των μηχανοκίνητων οχημάτων και ποδηλάτων στο τμήμα της      

προβλήτας που έχει υποστεί την καθίζηση.

      β) Την είσοδο  πεζών στο τμήμα της προβλήτας που έχει υποστεί την καθίζηση.

      γ) Τη χρήση  προαναφερόμενου  τμήματος προβλήτας για ερασιτεχνική αλιεία (καλάμι,    

 πετονιά κ.α.) και

      δ) Την πρόσδεση σκαφών στο τμήμα της προβλήτας που έχει υποστεί την καθίζηση.   

Σημειώνουμε ότι, μετά από ενέργειες του Δημάρχου Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλη και  με απόφαση του Γενικού  Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, κηρύχθηκε  σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας η Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου του Δήμου Ιεράπετρας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, της Περιφέρειας Κρήτης για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από παράκτια  διάβρωση μετά την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων στις 07-01-2024 στην ανωτέρω περιοχή.

Παρακαλούμε:

– Για  την ενημέρωση του κοινού εφιστώντας του την προσοχή για  την πιστή  εφαρμογή της παραπάνω  απαγόρευσης.

-Το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας στο οποίο κοινοποιείται  το παρόν, για τις δικές του ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

Εμμανουήλ Φραγκούλης