ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΥΘΩΝ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥ-ΣΕΛΑΚΑΝΟ

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗ Παραδοσιακοί χοροί και μουσική  ΚΡΗΤΗ  – ΠΟΝΤΟΣ   ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Με τη χορευτική ομάδα  της  ΛΕΣΧΗΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ με χοροδιδάσκαλο τη  Ματίνα Τσουφίδου και τη   σχολή παραδοσιακών χορών του  Δημήτρη Καπαράκη  με το  συγκρότημα  του Γιάννη Λεμονάκη. Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης – Δήμος Ιεράπετρας Πλατεία Επισκοπής – Είσοδος ελεύθερη Έναρξη: 21:00 μ.μ ΓΡΑ […]

Στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Πράσινου Ταμείου υπογράφτηκε στις 27/1/2023
Το ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ Ιεράπετρας προσκαλεί όλους  μας  να  «Λερωθούμε» παίζοντας,
Σας ενημερώνουμε ότι η  εκδήλωση με τη χορευτική ομάδα  της  Λέσχης  Ποντίων Καβάλας με χοροδιδάσκαλο τη 
Λόγω βλάβης, δεν έγινε ζωντανή μετάδοση σε όλη την διάρκεια του Δημοτικού στις 10/07/2024.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΥΘΩΝ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥ-ΣΕΛΑΚΑΝΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας ανακοινώνουμε την πρόσληψη δύο (2) υδρονομέων για τη Δημοτική Ενότητα Ιεράπετρας για την θερινή αρδευτική περίοδο από 01-04-2024 έως και 31-12-2024.

 Συγκεκριμένα:

  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ  
Δημοτική ΚοινότηταΑρδευτικοί ΤομείςΑριθμός θέσεων ΥδρονομέωνΏρες Απασχόλησης
  ΜΥΘΩΝ  Μύθων  1Πλήρης απασχόληση (40 ώρες/εβδομάδα)
ΧΡΙΣΤΟΥΠηγής Καράς Σελακάνου Πηγής Αγίου Ευσταθίου Σελακάνου Πηγής Κάτω Φλέγας Σελακάνου Πηγής Μαθοκοτσανών  1Μερική απασχόληση (10 ώρες/εβδομάδα)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 6 του από 28-3/15-4-57 Β.Δ. σχετικά δικαιολογητικά και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά (ddyierapetras@0448.syzefxis.gov.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Ιεράπετρας, Δημοκρατίας 31, Τ. Κ. 72200 Ιεράπετρα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας).

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από την επομένη εργάσιμη της τοιχοκόλλησης της παρούσης στο κατάστημα του Δήμου συγκεκριμένα από 29/04/2024 έως και 10/05/2024.

    Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Ιεράπετρας  τηλ. 2842340331, 2842340364 και 2842340363 καθώς και στις κατά τόπους αρμόδιες Τοπικές Κοινότητες.