ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΙΑ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ, ΣΕΙΣΜΟ, ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σύσκεψη υπό την Υφυπουργό Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη, τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η  Διεύθυνση Ύδρευσης  Άρδευσης  Αποχέτευσης του Δήμου Ιεράπετρας ενημερώνει ότι λόγω σπασίματος στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης σε αρκετές περιοχές, από  Νέα Ανατολή, Στόμιο έως και την πόλη της Ιεράπετρας.   Συνεργείο της Υπηρεσίας εργάζεται στο σημείο για την αποκατάσταση της ζημιάς.  Ευχαριστούμε για την κατανόηση. Ο […]

Τις υπηρεσίες τους προσέφεραν στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας  19 Αμερικανοί φοιτητές Ιατρικών Επιστημών
«Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά όταν μαθητές με τους εκπαιδευτικούς τους μας επισκέπτονται και γεμίζουν με χαρά και χαμόγελα το Δημαρχείο»,
Ο  Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης συναντήθηκε με  τον πρόεδρο Κωστή Πανταζή και μέλη του Δ.Σ. του Επιστημονικού Συλλόγου Ελεύθερων Επαγγελματιών

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΙΑ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ, ΣΕΙΣΜΟ, ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Ελληνική Δημοκρατία

Νομός Λασιθίου

Δήμος Ιεράπετρας

Αυτοτελές Τμήμα

Πολιτικής Προστασίας

 

 

Θέμα : Σχέδια (επικαιροποιημένα) Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Δήμου Ιεράπετρας εξαιτίας  Δασικών  Πυρκαγιών , Σεισμού και Πλημμυρικών  Φαινόμενων

 

Το αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου επικαιροποίησε τα  παρακάτω Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών :

Σχέδιο  Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών Δήμου Ιεράπετρας  (έκδοση 2η) το οποίο και εγκρίθηκε με απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ : 6Η4ΙΩΡ8-3ΕΡ) σύμφωνα  με την 4η έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» και τις οδηγίες της Γ.Γ.Π.Π.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΙΥΡΚΑΓΙΩΝ

Σχέδιο  Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από Εκδήλωση Σεισμών Δήμου Ιεράπετρας   (έκδοση 2η) το οποίο και εγκρίθηκε με απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ : ΡΗΥΤΩΡ8-52Γ) σύμφωνα  με την 2η έκδοση του Γενικού Σχεδίου  Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από Εκδήλωση Σεισμών  με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ 2» και τις οδηγίες της Γ.Γ.Π.Π.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟΥΣ

Σχέδιο  Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεση/Βραχεία Διαχείριση των Συνεπειών από Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων του Δήμου Ιεράπετρας   (έκδοση 2η) το οποίο και εγκρίθηκε με απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ : 9ΙΧΓΩΡ8-ΔΟ5) σύμφωνα  με την 2η έκδοση του Γενικού Σχεδίου  Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων   με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ » και τις οδηγίες της Γ.Γ.Π.Π.

ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΚΚΡΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

Τα  εν λόγω επικαιροποιημένα Σχέδια ,χωρίς τα Παραρτήματα που περιέχουν και  προσωπικά δεδομένα, αναρτώνται  στην  ιστοσελίδα του Δήμου προς ενημέρωση των πολιτών.

Επίσης αναρτώνται και οι αντίστοιχες αποφάσεις Δημάρχου που εγκρίνει τις επικαιροποιήσεις τους.

 

Για το τμήμα Π.Π.

Η Αν/τρια Πρ/μένη Τμήματος

 

Ελένη Κασωτάκη