ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής.

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης σας προσκαλεί
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  δέκα τεσσάρων (14) ατόμων,

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση σε Δ.Σ.» Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 25η  Ιουλίου 2024,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, 1Ος όροφος, επί της οδού Δημοκρατίας 31  με θέματα:                                                 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Σας προσκαλούμε στις 23/07/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετραςπου θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 (Γραφείου Δημάρχου) στον 3ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 1 Διαγραφή τελών άρδευσης, λόγω λανθασμένων χρεώσεων της υπηρεσίας.(Εισηγητής: […]

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής.

Σας προσκαλούμε στις 04/06/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετραςπου θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 (Γραφείου Δημάρχου) στον 3ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για πάγια προκαταβολή Προέδρων Κοινοτήτων. (Εισηγητής: Χατζάκης Γεώργιος).
2Έγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (1ος ΑΠΕ) της Πράξης : «Αγροτική οδοποιία ΔΕ Ιεράπετρας, Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Τζώρτζης Εμμανουήλ).
3 Έγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (1ος ΑΠΕ) της Πράξης : «Αγροτική οδοποιία Γδοχίων, Μύρτου & Καβουσίου Δήμου Ιεράπετρας».(Εισηγητής: Τζώρτζης Εμμανουήλ).
4Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στο Παρίσι.(Εισηγητής: Χατζάκης Γεώργιος).
5 Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: «Εκτέλεση Αντιδιαβρωτικών Έργων Προστασίας στο Παραλιακό μέτωπο Ιεράπετρας». (Εισηγητής: Τζώρτζης Εμμανουήλ).

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Φραγκούλης