Πίνακας προσωρινών επιτυχόντων

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σύσκεψη υπό την Υφυπουργό Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη, τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η  Διεύθυνση Ύδρευσης  Άρδευσης  Αποχέτευσης του Δήμου Ιεράπετρας ενημερώνει ότι λόγω σπασίματος στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης σε αρκετές περιοχές, από  Νέα Ανατολή, Στόμιο έως και την πόλη της Ιεράπετρας.   Συνεργείο της Υπηρεσίας εργάζεται στο σημείο για την αποκατάσταση της ζημιάς.  Ευχαριστούμε για την κατανόηση. Ο […]

Τις υπηρεσίες τους προσέφεραν στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας  19 Αμερικανοί φοιτητές Ιατρικών Επιστημών
«Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά όταν μαθητές με τους εκπαιδευτικούς τους μας επισκέπτονται και γεμίζουν με χαρά και χαμόγελα το Δημαρχείο»,
Ο  Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης συναντήθηκε με  τον πρόεδρο Κωστή Πανταζή και μέλη του Δ.Σ. του Επιστημονικού Συλλόγου Ελεύθερων Επαγγελματιών

Πίνακας προσωρινών επιτυχόντων

Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει τον πίνακα προσωρινών επιτυχόντων της με αριθμό πρωτ. 9848/01-8-2023 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την καθαριότητα των  σχολικών μονάδων του Δήμου.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

 

Οι ενστάσεις κατά του πίνακα προσωρινών επιτυχόντων δύναται να κατατίθενται  από τους ενδιαφερομένους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από την  ημέρα της ανάρτησής τους

                          24-08-23 ως και τις 25-08-2023 ημέρα Παρασκευή

Οι εν λόγω ενστάσεις κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου Ιεράπετρας (ώρες 7:30΄-15:30΄), κατά τις εργάσιμες ημέρες ή υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση ddyierapetras@0448.syzefxis.gov.gr.

 

Σε περίπτωση παραίτησης υποψηφίου θα γίνει αντικατάστασή του από υποψήφιο που είναι επιλαχών.

Σε περίπτωση ισοψηφίας επιλαχόντων προκειμένου για την επιλογή θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση.

 

Με εντολή Δημάρχου

Η Αντιδήμαρχος Ιεράπετρας

Χρυσούλα Xατζημαρκάκη

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ