Προγράμματα Άθλησης για Όλους στο Δήμο Ιεράπετρας

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Προγράμματα Άθλησης για Όλους στο Δήμο Ιεράπετρας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προγράμματα Άθλησης για Όλους από το Δήμο Ιεράπετρας

Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει τη συμμετοχή του στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, μετά την με αρ. 142/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας.

Τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν στον Δήμο μας είναι τα εξής:

1.Παιδί και Αθλητισμός.

2.Άσκηση Ενηλίκων.

3.Άσκηση στην τρίτη ηλικία.

Τα προγράμματα θα έχουν διάρκεια τεσσάρων (4)  μηνών περίπου.

Το κάθε πρόγραμμα θα γίνεται δώδεκα (12) ώρες το μήνα, και το κόστος συμμετοχής του αθλούμενου θα είναι 10 ευρώ ανά μήνα.

Όσοι δημότες επιθυμούν να συμμετέχουν στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους, μπορούν  να καταθέτουν  αίτηση στο αρμόδιο Γραφείο Αθλητισμού, που βρίσκεται στην οδό Ομηρείας 8 στον τέταρτο όροφο,  στη Γραμματεία-Πρωτόκολλο του Δήμου, στο ΚΕΠ, στο Κέντρο Κοινότητας, ή να την αποστέλλουν ηλεκτρονικά στα email:

maivaliotis@0448.syzefxis.gov.gr

xxalkiadaki@0448.syzefxis.gov.gr

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2842 305117 και 2842 305123

ΜΕΔ     

O   Αντιδήμαρχος         

Γεώργιος Χατζάκης