ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΡΟΠΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
19 Μαΐου, μια ιστορική και σημαντική μέρα για ολόκληρο τον Ελληνισμό απανταχού της γης.
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό
Σας προσκαλούμε στις 21/5/2024, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της
Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΡΟΠΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ

Ιεράπετρα,19-9-2023

Αρ. πρωτ. 12707

Ταχ. Δ/νση     : Δημοκρατίας 31

Τ.Κ.  : 72 200, Ιεράπετρα

Τηλέφωνο     : 2842340360

Πληροφορίες: Α. Περάκη

email.: aperaki@0448.syzefxis.gov.gr

                                                                 ΠΡΟΣ

Τους επικεφαλής των συνδυασμών, υποψηφίους δημάρχους ή υποψηφίους περιφερειάρχες ή τους εκπρόσωπους των συνδυασμών τους, που μετέχουν στις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές της 08ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών εκλογών της 15ης Οκτωβρίου 2023

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

                                         

Έχοντας υπόψη:

  1. Την υπ΄ αριθμ. 8481/10-02-2022 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 674/Β΄/15-02- 2022) για τον καθορισμό τρόπου κατανομής και χρήσης των χώρων που παραχωρούνται από τα Δημοτικά Συμβούλια στα πολιτικά κόμματα, στους συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων, τους συνδυασμούς υποψηφίων και τις Επιτροπές Υποστήριξης του άρθρου 10 του Ν.4023/2011 (Α΄220), για την προεκλογική προβολή τους, καθώς και άλλων λεπτομερειών.
  2. Την υπ΄ αριθμ. 849/2023 Εγκύκλιο (Α.Π. 65437/03-08-2023) για τη διενέργεια των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη των Δημοτικών Αρχών.
  3. Την υπ΄ αριθμ. 850/2023 Εγκύκλιο (Α.Π.65443/03-08-2023) για τη διενέργεια της 8ης Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη των Περιφερειακών Αρχών.
  4. Την υπ΄ αριθμ.27/2023 όπως διορθώθηκε με την αριθμ. 30/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου, σύμφωνα με την οποία ανακηρύχθηκαν οι συνδυασμοί και οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στις Δημοτικές Εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 του Δήμου Ιεράπετρας, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου .
  5. Την υπ΄ αριθμ. 15/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, σύμφωνα με την οποία ανακηρύχθηκαν οι συνδυασμοί που θα συμμετάσχουν στις Περιφερειακές Εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 της Περιφέρειας Κρήτης

Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση που θα γίνει στις 22 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Ιεράπετρας Δημοκρατίας 31 ,3ος με θέμα: «Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται από τα δημοτικά συμβούλια κατά την προεκλογική περίοδο των βουλευτικών και αυτοδιοικητικών εκλογών, των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δημοψηφισμάτων, στα πολιτικά κόμματα, τους συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων, τους συνδυασμούς υποψηφίων και τις Επιτροπές Υποστήριξης του άρθρου 10 του ν. 4023/2011 (Α’ 220), για την προβολή τους, κατά την προεκλογική περίοδο των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023».

 

Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

 

 

                                                                            Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

 

                                                                            Θεοδόσιος Καλαντζάκης