ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για συνεδρίαση συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Μαλλών

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σύσκεψη υπό την Υφυπουργό Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη, τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η  Διεύθυνση Ύδρευσης  Άρδευσης  Αποχέτευσης του Δήμου Ιεράπετρας ενημερώνει ότι λόγω σπασίματος στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης σε αρκετές περιοχές, από  Νέα Ανατολή, Στόμιο έως και την πόλη της Ιεράπετρας.   Συνεργείο της Υπηρεσίας εργάζεται στο σημείο για την αποκατάσταση της ζημιάς.  Ευχαριστούμε για την κατανόηση. Ο […]

Τις υπηρεσίες τους προσέφεραν στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας  19 Αμερικανοί φοιτητές Ιατρικών Επιστημών
«Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά όταν μαθητές με τους εκπαιδευτικούς τους μας επισκέπτονται και γεμίζουν με χαρά και χαμόγελα το Δημαρχείο»,
Ο  Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης συναντήθηκε με  τον πρόεδρο Κωστή Πανταζή και μέλη του Δ.Σ. του Επιστημονικού Συλλόγου Ελεύθερων Επαγγελματιών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για συνεδρίαση συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Μαλλών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΛΩΝ
                          Ιεράπετρα  26/08/2021

                          Αρ. Πρωτ.:    40

 

 

 

                      ΠΡΟΣ:

ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

 

 

     ΘΕΜΑ:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Έχοντας υπόψη:

α)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020)τεύχος Α΄και δ) την με αρ.163/29-5-202 εγκύκλιο του Υπ.ΕΣ. προς τους Δήμους της χώρας (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7).

β) την με αρ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας

γ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση  που θα γίνει στο Γραφείο της  Κοινότητας  Μαλλών  του Δήμου Ιεράπετρας  στις  30  Αυγούστου  2021 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 8:30:00   έως  10:30 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 

  1. Άμεση αποκατάσταση της γεώτρησης “Φλέγας”
  2. Ενημέρωση και προτάσεις για την επίλυση προβλημάτων άρδευσης
  3. Αίτηση άρδευσης της κας Πρέκα Αδαμαντίας με την οποία ζητά νέα παροχή άρδευσης στη θέση «Ροβάλανο» αρδευτικός τομέας «Χαλαύρων» για την άρδευση 35 δέντρων.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Τακτικά Μέλη

κ.Φραγκιαδάκη Νικόλαο του Μιχαήλ

κ.Μυκωνιάτης Γεώργιος του Ελευθερίου

κ.Τερζάκης Μιχαήλ του Εμμανουήλ

 

Κοινοποίηση

Δήμαρχο Ιεράπετρας

Αντιδήμαρχο Ασπραδάκη Γεώργιο

Αντιδήμαρχο Αστροπεκάκη Κων/νο

Αντιδήμαρχο Μαρία Ρουμελιωτάκη-Σκυβάλου

Αντιδήμαρχο Χρύσα Χατζημαρκάκη

Αντιδήμαρχο Παπαδάκη Νεκτάριο

 

 

 Η Πρόεδρος του ΣυμβουλίουΚοινότητας Μαλλών

Μαρία Βολυράκη