ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προς Τα Μέλη της ΔΕΠ 03-11-2020

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σύσκεψη υπό την Υφυπουργό Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη, τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η  Διεύθυνση Ύδρευσης  Άρδευσης  Αποχέτευσης του Δήμου Ιεράπετρας ενημερώνει ότι λόγω σπασίματος στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης σε αρκετές περιοχές, από  Νέα Ανατολή, Στόμιο έως και την πόλη της Ιεράπετρας.   Συνεργείο της Υπηρεσίας εργάζεται στο σημείο για την αποκατάσταση της ζημιάς.  Ευχαριστούμε για την κατανόηση. Ο […]

Τις υπηρεσίες τους προσέφεραν στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας  19 Αμερικανοί φοιτητές Ιατρικών Επιστημών
«Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά όταν μαθητές με τους εκπαιδευτικούς τους μας επισκέπτονται και γεμίζουν με χαρά και χαμόγελα το Δημαρχείο»,
Ο  Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης συναντήθηκε με  τον πρόεδρο Κωστή Πανταζή και μέλη του Δ.Σ. του Επιστημονικού Συλλόγου Ελεύθερων Επαγγελματιών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προς Τα Μέλη της ΔΕΠ 03-11-2020

σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς  συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας  που θα γίνει στις 09Νοεμβρίου 2020,ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ.σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα  συνεδριάσεων που βρίσκεται στο 1ο όροφο του κτιρίου «Μελίνα Μερκούρη», Δημοκρατίας 31  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Ιεράπετρα  03-11-2020

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                 Αριθ.Πρωτ.:47

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                                    Προς  Τα Μέλη της ΔΕΠ

κ.κ.  Εμμανουήλ Χριστοδουλάκη

Φωτεινή Ραπάνη

Φιλοκτήτη Τζαράκη

Τσίτσο ΄Αρη                                                                Χριστάκης Εμμανουήλ      

Γεώργιο Βαρδάκη

Νεκτάριο Φρονιμάκη     

Πληροφορίες: Προεστάκη Ελισάβετ           

Τηλέφωνο:   2842340367                                                                                                                                                 

                                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020)

γ) την με αρ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας

δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που θα γίνει στις 09 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ.σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων που βρίσκεται στο 1ο όροφο του κτιρίου «Μελίνα Μερκούρη», Δημοκρατίας 31 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο: «Αίτηση Αθανασάκη Ιωάννη παραχώρησης χρήσης του σχολικού κλειστού γυμναστηρίου για άθληση και ελεύθερη δραστηριότητα των παλαιμάχων αθλητών.

Θέμα 2ο: Αίτηση από Δίκτυο Αλληλεγγύης και Προώθησης Κοινωνικής Οικονομίας «Ιστός» παραχώρησης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του παραλιακού συγκροτήματος για πρόβες της θεατρικής ομάδας τους. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τη δια περιφοράς λήψη απόφασης απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών του συλλογικού οργάνου (8 σύμβουλοι).

2. Εκδίδεται η πρόσκληση συνεδρίασης με τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αποστέλλεται στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.

3. Στην πρόσκληση αναγράφονται τόπος, ημέρα και ώρα συνεδρίασης, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών.

4. Μαζί με την πρόσκληση αποστέλλονται οι εισηγήσεις των θεμάτων για τα οποία θα ληφθεί απόφαση. Τα συμμετέχοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να αποστείλουν την ψήφο τους επί κάθε θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, το αργότερο μέχρι δύο (2) ώρες μετά την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση, ήτοι μέχρι ώρα 12.00 Η ψήφος του κάθε μέλους (ναι, όχι, λευκό, παρών) θα αποστέλλεται:

1. Με email από προσωπικό τους λογαριασμό, γνωστό στη γραμματεία του Συμβουλίου, προς το email της Γραμματείας του Διοικητικού Συμβουλίου στο (elizapr166@gmail.com)

2. Με γραπτό, τηλεφωνικό μήνυμα (sms) από προσωπικό τους κινητό, γνωστό και καταχωρημένο ως τέτοιο στη Γραμματεία του Συμβουλίου, προς το κινητό του Προέδρου του ΔΣ (τηλ.6944918960) ή της γραμματέας του ΔΣ (6977285409)

3. Μέσω επιστολής που θα περιλαμβάνει την σαφή τοποθέτησή τους επί του θέματος το ονοματεπώνυμο τους και υπογραφή τους. Η επιστολή μπορεί να περιέχει την τοποθέτηση και περισσότερων του ενός συμβούλων και να σταλεί με fax στον αριθμό 28420 26110 του Δήμου Ιεράπετρας. Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή μέχρι την πάροδο δύο (2) ωρών από την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση κάθε συνεδρίασης. Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα). Οι αποφάσεις που θα ληφθούν με την δια περιφοράς διαδικασία θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Κάθε μέλος του συλλογικού οργάνου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή τον Πρόεδρο του ΔΣ.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Π

Παναγιώτης Σαρρής