ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση σε Δ.Σ.»

Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την  1η  Απριλίου 2024,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  με θέματα:

  1. «Συμπλήρωση της με αρ.1/2024 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα «Συγκρότηση σε σώμα του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας».
  2. Έγκριση του κανονισμού λειτουργίας Κοινόχρηστων χώρων εντός λιμενικών ζωνών του Δ.Λ.Τ.Ι.
  3. Καθορισμός τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ.Ι.
  4. Εξέταση αίτησης παραχώρησης χώρου στη ΧΖΛ Ιεράπετρας.
  5. Αίτημα έκτακτης επιχορήγησης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου από τον Δήμο Ιεράπετρας.

   Ο Πρόεδρος

Μιχάλης Μπαχλιτζανάκης