ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
19 Μαΐου, μια ιστορική και σημαντική μέρα για ολόκληρο τον Ελληνισμό απανταχού της γης.
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό
Σας προσκαλούμε στις 21/5/2024, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της
Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Πληροφ.: Πρόεδρος Δ.Σ

Τηλ :  28423-40365

 

        

 

Ιεράπετρα  17-06-2022

Αριθμός πρωτ.:  7192

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α. Προς τον κ. Δήμαρχο

 

Β. Προς τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

  1. Αγγελάκη Γεώργιο 14. Μουζουράκη Αλέξανδρο
  2. Αντωνάκη Γεώργιο 15. Πανταζή Αργύρη
  3. Ασπραδάκη Γεώργιο 16. Παπαδάκη Νεκτάριο
  4. Αστροπεκάκη Κωνσταντίνο 17. Παπαδοπετράκη Ανδρέα
  5. Βλάσση Ελένη 18. Πετρά Αντώνιο
  6. Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ 19. Προϊστάκη Γεώργιο
  7. Γεωργαλάκη Εμμανουήλ 20. Σαραντώνη Ιωάννη
  8. Ζερβάκη Εμμανουήλ 21. Σαρρή Παναγιώτη
  9. Κοτσιφάκη Μαρία 22. Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη Μαρία
10. Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο 23. Χατζάκη Σταύρο
11. Μαστοράκη Πέτρο 24. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα (Χρύσα)
12. Ματζαράκη Νικόλαο 25. Χηνόπουλο Αθανάσιο
13. Μεραμβελιωτάκη Νικόλαο 26. Ψιμουλάκη Μιχαήλ

 

Γ. Προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Ιεράπετρας κ. Χατζάκη Γεώργιο, με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του συμβουλίου της Κοινότητας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Δ. Προς τους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου Ιεράπετρας, με την παράκληση να ενημερώσουν τα μέλη των συμβουλίων τους, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Αλεξάκη  Εμμανουήλ (Ρίζας) 11. Παντελάκη Αλέξανδρο (Μύρτου)
  2. Βολυράκη Μαρία  (Μαλών) 12. Πετσαγγουράκη  Αιμίλιο (Χριστού)
  3. Δαμασκηνάκη Ιωάννη (Μουρνιών) 13. Πιτροπάκη Μιχαήλ (Σχινοκαψάλων)
  4. Ζαχαρόπουλο Βασίλειο (Ανατολής) 14. Πυργιωτάκη Εμμανουήλ (Λάκη)  (Κ.Χωριού)
  5. Ζουμπουλάκη Ιωάννη (Σταυροχωρίου) 15. Ραπάνη  Γεώργιο  (Π.Άμμου)
  6. Κοντοπόδη Αγλαΐα (Μακρυλιάς) 16. Σκουλούδη Εμμανουήλ (Μεσελέρων)
  7. Κουρμουλάκη Εμμανουήλ (Ορεινού) 17. Σπυριδάκη-Μπεκράκη Φωτεινή (Γδοχίων)
  8. Κρασσά Κωνσταντίνο (Καλαμαύκας) 18. Ταυλάκη Γεώργιο  (Μύθων)
  9. Κυδωνάκη Εμμανουήλ (Αγ.Ιωάννη) 19. Τσαμπανάκη Εμμανουήλ (Αγ.Στεφάνου)
10. Λαμπράκη Κωνσταντίνο (Μεταξοχωρίου) 20. Χαλκιαδάκη Μαρία (Καβουσίου)

 

Σας προσκαλούμε στις 23 Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη  και ώρα   18:00 σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2022 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 2. Κλείσιμο αδρανών τραπεζικών λογαριασμών Δήμου Ιεράπετρας (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 3. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2022 που αφορά στην Πράξη «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Ιεράπετρας» (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 4. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2022 για ηλεκτροδότηση νέου Κοινοτικού Καταστήματος Ρίζας (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 5. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 210.000,00€ για «Βελτίωση πρόσβασης στους κοινόχρηστους χώρους του ανατολικού παραλιακού μετώπου Ιεράπετρας»-τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2022 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 6. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 37.200,00€ για «Σχέδια αστικής προσβασιμότητας (ΣΑΠ)» – τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2022 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 7. Έκφραση γνώμης επί της ΜΠΕ που αφορά το έργο «Υβριδικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στη θέση «ΧΑΛΕΠΑ» του Δήμου Ιεράπετρας  με φορέα την “ΑΚΤΙΝΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ”»  (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)
 8. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π) Δ. Ιεράπετρας   (Εισηγήτρια: Μαρία Σακαδάκη)
 9. Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων» με αυτεπιστασία (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)
 10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση αθλητικών υποδομών Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)
 11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Μαλών» (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)
 12. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επισκευή μονώσεων διδακτηρίων Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)
 13. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου «Βελτίωση πρόσβασης στο Σελάκανο» (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)
 14. Έγκριση κοπής και αντικατάστασης δέντρων (Εισηγητής: Κωνσταντίνος Αστροπεκάκης)
 15. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση βατότητας εντός οικισμού Άνω Σύμης Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)
 16. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Υγρομόνωση στέγης κλειστού γυμναστηρίου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)
 17. Αίτημα παραχώρησης χρήσης τμήματος του κτιρίου πρώην ΚΤΕΟ Καβουσίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας (Εισηγητής:  Πρόεδρος Δ.Σ.)

 

Ο Πρόεδρος  Δ.Σ.

 

 

Ευάγγελος Μπινιχάκης

 

Κοινοποίηση:

Α. Γενική Γραμματέα του Δήμου

Β. Διευθυντές Υπηρεσιών του Δήμου :

Γ. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης