ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης σας προσκαλεί
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  δέκα τεσσάρων (14) ατόμων,

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση σε Δ.Σ.» Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 25η  Ιουλίου 2024,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, 1Ος όροφος, επί της οδού Δημοκρατίας 31  με θέματα:                                                 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Σας προσκαλούμε στις 23/07/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετραςπου θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 (Γραφείου Δημάρχου) στον 3ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 1 Διαγραφή τελών άρδευσης, λόγω λανθασμένων χρεώσεων της υπηρεσίας.(Εισηγητής: […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                              ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ      
Ταχ. Δ/νση : Δημοκρατίας 31
Τ.Κ  72200   
Πληροφορίες: Μαρία Φραγκούλη                               
Τηλ.: 2842340304                                                      
E-mail: dimkier@0448.syzefxis.gov.gr.      
   
Ιεράπετρα:   16-5-2024
Αρ. Πρωτ. :  33                  
ΠΡΟΣ:
Περακάκης Τηλέμαχος
Αρώνη Θεονύμφη (Έφη)
Ειρήνη (Έρη) Φωνιαδάκη
Τσαγκαράκη Δέσποινα
Καλαϊτζάκη Αναστασία
Μανδουραράκης Ιάκωβος
Χρυσοφάκη Δοργιάκη
Καλλιόπη Κάκκου
Καλλιόπη Χριστοφάκη Στυλιανή Μαστοράκης Πέτρος

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση Δημοτική Κοινότητα Ιεράπετρας

Σας προσκαλούμε σε  τακτική  συνεδρίαση στις 20-5-2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

.

  1. Αίτημα Πολιτιστικού – Εξωραϊστικού Συλλόγου Γρα Λυγιάς για διαμόρφωση τριγώνου – παρτεριού εντός του οικισμού

         Ο Πρόεδρος

         Γιάννης  Σκύβαλος