Πρόσκληση για Συμβούλιο Κοινότητας Καβουσίου

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
19 Μαΐου, μια ιστορική και σημαντική μέρα για ολόκληρο τον Ελληνισμό απανταχού της γης.
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό
Σας προσκαλούμε στις 21/5/2024, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της
Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

Πρόσκληση για Συμβούλιο Κοινότητας Καβουσίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

KOINOTHTA ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

 

Πληροφορίες Προεστάκη Ελισάβετ 

Τηλ.2842340367                                        

E-mil:elizapr166@gmail.com      Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31

Ιεράπετρα 27-05-2022

 

Αριθ. Πρωτ.:33

                                                                  

 

ΘΕΜΑ:  Αναβολή και μετάθεση συνεδρίασης του Συμβουλίου Κοινότητας Καβουσίου

 

Σχετ.: Η με αριθ. πρωτ. 32/23-4-2022 εκδοθείσα πρόσκληση  τακτικής δια περιφοράς Συνεδρίασης Συμβουλίου Κοινότητας Καβουσίου,

 

Προς

Μέλη Συμβουλίου Κοινότητας:

Καψωριτάκη Μιχαήλ

Περβολαράκη Αντώνιος

Φουντουλάκη Αντώνιος

Χαλκιαδάκη Ιωάννη

 

Έχοντας υπόψη:

α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020)

γ) την με αρ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας

δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις

 

Σας ενημερώνουμε ότι αναβάλλεται η διεξαγωγή της προγραμματισμένης δια περιφοράς συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Καβουσίου που είχε οριστεί σήμερα Παρασκευή 24/5/22 και ώρα 11.00

 

Νέα ημερομηνία διεξαγωγής του δια περιφοράς Συμβουλίου ,ορίζεται η 31η Μαΐου  2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης όπως παρακάτω

 

θέμα 1ο: Παραχώρηση τμήματος κτιρίου για τις ανάγκες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιεράπετρας

 

θέμα 2ο:  Χαρακτηρισμός δρόμου Καβούσι-Θόλος-Μαλαύρα ως Δημοτικού  δρόμου

 

Η Πρόεδρος  της Κοινότητας

Καβουσίου

 

Μαρία Χαλκιαδάκη

 

Κοινοποίηση

Γραφείο Δημάρχου                                                 

Κ.κ. Αντιδημάρχους

Κα. Γενική Γραμματέα