Πρόσκληση για Συμβούλιο Κοινότητας Καβουσίου

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
19 Μαΐου, μια ιστορική και σημαντική μέρα για ολόκληρο τον Ελληνισμό απανταχού της γης.
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό
Σας προσκαλούμε στις 21/5/2024, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της
Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

Πρόσκληση για Συμβούλιο Κοινότητας Καβουσίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                     Ιεράπετρα 08-06-2023
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                                                           Αριθ. Πρωτ.: 32
KOINOTHTA ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Πληροφορίες: Προεστάκη Ελισάβετ
Τηλ. 2842340367
E-mail:elizapr@0448.syzefxis.gov.gr
Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31 Ιεράπετρα

       Προς
Μέλη Συμβουλίου Κοινότητας:
Καψωριτάκη Μιχαήλ
Περβολαράκη Αντώνιο
Φουντουλάκη Αντώνιο
Χαλκιαδάκη Ιωάννη

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου Κοινότητας Καβουσίου.

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινότητας Καβουσίου, στο γραφείο της Κοινότητας Καβουσίου, 14 Νοεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00π.μ., για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

θέμα 1ο: Αναθεώρηση χωροθέτησης Μουσικού Γυμνασίου Λυκείου Λασιθίου.
θέμα 2ο: Μελέτη αναδιαμόρφωση του ήδη υφιστάμενου Μουσικού Σχολείου σε μαθητική εστία λόγω μεταφοράς του σε καινούργιο κτήριο στο μέλλον.

 

Πρόεδρος της Κοινότητας Καβουσίου

Μαρία Χαλκιαδάκη

Κοινοποίηση
Γραφείο Δημάρχου
Κ.κ. Αντιδημάρχους
Κα. Γενική Γραμματέα