Πρόσκληση για Συμβούλιο Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
19 Μαΐου, μια ιστορική και σημαντική μέρα για ολόκληρο τον Ελληνισμό απανταχού της γης.
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό
Σας προσκαλούμε στις 21/5/2024, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της
Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

Πρόσκληση για Συμβούλιο Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας παρακαλούμε σε περίπτωση απουσίας σας να ενημερώσετε τον Αναπληρωτή σας.

 

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρο 78 του Ν. 4954/09-7-2022 (ΦΕΚ 136 Α΄) «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

 

Σας προσκαλούμε, στις 19 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ. σε διά περιφοράς Συνεδρίαση  του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας» για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Θέμα 1ο: Τροποποίηση της με αριθ. 250/2019 απόφασης ΔΣ που αφορά στον Ορισμό Μελών  Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας.

 

Θέμα 2ο:  Αποδοχή χρηματοδότησης κατανομής πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.

 

Θέμα 3ο: Αίτηση από Κοινότητα Καβουσίου παραχώρησης χρήσης  προαύλιου χώρου Μουσικού Γυμνασίου Λασιθίου για πραγματοποίηση Γενικής Συνέλευσης των κατοίκων.

 

Θέμα 4ο: Αίτηση από Γ.Ε.Ι.  Ιεράπετρας παραχώρησης σχολικού κλειστού γυμναστηρίου  λυκείων για  τις προπονήσεις του Σωματείου.

 

Θέμα 5ο: Αίτηση από Α.Ο.Κ.  Ιεράπετρας παραχώρησης σχολικού κλειστού γυμναστηρίου  λυκείων για  τις προπονήσεις  των τμημάτων της Ομάδας .

 

 

 

Ο  Πρόεδρος

               

 

Αστροπεκάκης Κωνσταντίνος