Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19.12.2016

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ο Δήμος Ιεράπετρας με χαρά σας ενημερώνει ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για εγγραφές και οι επανεγγραφές στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς
Από το Γραφείο  Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης,
Το τουρνουά 3x3 Βasketball «Cretan Series» by choco BIG, ανοίγει αυλαία στην Ιεράπετρα με γκεστ σταρ τον Σοφοκλή Σχορτσανίτη
Για παιδιά ηλικίας 5-12 στο χώρο της βιβλιοθήκης ''ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΥΔΑΚΗ''.
Ο Δήμος Ιεράπετρας ενημερώνει ότι από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου  πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19.12.2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ            

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Πληροφορίες: Μαριδάκη Αρετή
Τηλέφωνο: (28423) 40361
Fax: (28420) 23999
E-mail: amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ
Ασπραδάκη Γεώργιο
Μαστοράκη Γεώργιο
Σπυριδάκη Μιχαήλ
Χατζημαρκάκη Χρύσα
Προϊστάκη Γεώργιο
Μαχαιρά Μιχαήλ

Ιεράπετρα 15-12-2016
Aρ.πρωτ: 14407

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

[dropcap]Κ[/dropcap]αλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο  την 19η  του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8.30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Θεοδόσιος Καλαντζάκης

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: Ψήφιση πιστώσεων προυπολογισμού οικ. Έτους 2016.

Θέμα 2ο: Τροποποίηση προυπολογισμού οικ. έτουs 2016.

Θέμα 3ο   Αποδοχή χρηματοδότησης-τροποποίηση προυπολογισμού για το «Κέντρο Κοινότητας Δήμου  Ιεράπετρας»και για «Δομή Παροχής βασικών αγαθών:Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ιεράπετρας».

Θέμα 4ο: Εγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή προέδρων ΤΚ  και ΔΕ Ιεράπετρας .

Θέμα 5ο: Συγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου διενέργειας διαδικασιών σύναψης συμβάσεων για το έτος 2017.

Θέμα 6ο: Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγής του Δήμου Ιεράπετρας για το έτος 2017.

Θέμα 7ο‘Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την συντήρηση –αποκατάσταση  δημοτικών κτιρίων  ΔΕ Ιεράπετρας(προμήθεια υλικών).

Θέμα 8ο:΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας   για την εκτέλεση της προμήθειας  υδρομετρητών και προμήθεια φίλτρων για υδρόμετρα άρδευσης.

Θέμα 9οΑσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος/μέσου κατά της με αρ.1347/2016 απόφασης του γενικού Γραμματέα  Αποκέντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Θέμα 10ο: Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων Δήμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Θέμα 11 ο: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών  οχημάτων Δήμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

 Θέμα 12ο: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργου «Μόνωση οροφής σχολείου Αγ. Στεφάνου».