Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σύσκεψη υπό την Υφυπουργό Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη, τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η  Διεύθυνση Ύδρευσης  Άρδευσης  Αποχέτευσης του Δήμου Ιεράπετρας ενημερώνει ότι λόγω σπασίματος στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης σε αρκετές περιοχές, από  Νέα Ανατολή, Στόμιο έως και την πόλη της Ιεράπετρας.   Συνεργείο της Υπηρεσίας εργάζεται στο σημείο για την αποκατάσταση της ζημιάς.  Ευχαριστούμε για την κατανόηση. Ο […]

Τις υπηρεσίες τους προσέφεραν στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας  19 Αμερικανοί φοιτητές Ιατρικών Επιστημών
«Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά όταν μαθητές με τους εκπαιδευτικούς τους μας επισκέπτονται και γεμίζουν με χαρά και χαμόγελα το Δημαρχείο»,
Ο  Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης συναντήθηκε με  τον πρόεδρο Κωστή Πανταζή και μέλη του Δ.Σ. του Επιστημονικού Συλλόγου Ελεύθερων Επαγγελματιών

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                 

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                           

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                           

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31

Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα

Πληροφορίες: Τσικαλουδάκη Θεονύμφη

Τηλέφωνο:     (28423) 40361

E-mail:  n.tsikaloudaki@0448.syzefxis.gov.gr

  Ιεράπετρα 18/03/2022

Αριθμ. πρωτ.2194

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

     

                            ΠΡΟΣ

Τακτικά Μέλη

Χατζημαρκάκη Χρυσούλα  

Ασπραδάκη Γεώργιο    

Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ

Μαστοράκη  Πέτρο 

Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο        

     Πανταζή Αργύρη     

    

 

 Αναπληρωματικά μέλη

Αστροπεκάκη Κων/νο

Μπινιχάκη   Ευάγγελο                     

Πετρά  Αντώνιο

     

 

Σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλώ να ενημερώστε τον αναπληρωτή σας.

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Έχοντας υπόψη:

α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β) το άρθρο10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020),

γ) την με αρ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας.

δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις 23/03/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

 

1 Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 800,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6451 με γενικό τίτλο «Συνδρομές σε Εφημερίδες & Περιοδικά & Ηλεκτρονικά Μέσα»,
2 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το Υποέργο « Εκτέλεση αντιδιαβρωτικών έργων προστασίας στο παραλιακό μέτωπο Ιεράπετρας» Α/Α 1 της Πράξης 5050834
3 Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την παραχώρηση προς τρίτους του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έναντι ανταλλάγματος».
4 Έγκριση τευχών δημοπράτησης της μελέτης: “Χωροταξική, Πολεοδομική και Λιμενική Οργάνωση Λιμενικών Υποδομών Δήμου Ιεράπετρας”.
5 Έγκριση τευχών δημοπράτησης της μελέτης: “Ανανέωση Α.Ε.Π.Ο. και Νομιμοποίηση Λιμενικών Έργων Λιμένα Γρα Λυγιάς.”
6 Έγκριση τευχών δημοπράτησης της μελέτης: “Νομιμοποίηση και Βελτίωση – Συμπλήρωση Λιμενικών Έργων Λιμένα Θόλου.”
7 Έγκριση τευχών δημοπράτησης της μελέτης: Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Λιμενικών Έργων Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ιεράπετρας και Δημιουργία Νέων Λιμενικών Υποδομών.”
8 Έγκριση τευχών δημοπράτησης της μελέτης: Νομιμοποίηση και Βελτίωση – Συμπλήρωση Λιμενικών Έργων Λιμένα Κουτσουρά”
9 Έγκριση τευχών δημοπράτησης της μελέτης: Νομιμοποίηση και Βελτίωση – Συμπλήρωση Λιμενικών Έργων Λιμένα Μακρύ Γυαλού”
10 Έγκριση τευχών δημοπράτησης της μελέτης: “Νομιμοποίηση και Βελτίωση – Συμπλήρωση Λιμενικών Έργων Λιμένα Μύρτου και Διευθέτηση Ρέματος”
11 Έγκριση τευχών δημοπράτησης της μελέτης: Νομιμοποίηση Λιμενικών Έργων Λιμένα Παχειάς Άμμου”
12 Έγκριση τευχών δημοπράτησης της μελέτης: Νομιμοποίηση και Βελτίωση – Συμπλήρωση Λιμενικών Έργων Λιμένα Φέρμα».

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Θεοδόσιος Καλαντζάκης