Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σύσκεψη υπό την Υφυπουργό Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη, τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η  Διεύθυνση Ύδρευσης  Άρδευσης  Αποχέτευσης του Δήμου Ιεράπετρας ενημερώνει ότι λόγω σπασίματος στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης σε αρκετές περιοχές, από  Νέα Ανατολή, Στόμιο έως και την πόλη της Ιεράπετρας.   Συνεργείο της Υπηρεσίας εργάζεται στο σημείο για την αποκατάσταση της ζημιάς.  Ευχαριστούμε για την κατανόηση. Ο […]

Τις υπηρεσίες τους προσέφεραν στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας  19 Αμερικανοί φοιτητές Ιατρικών Επιστημών
«Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά όταν μαθητές με τους εκπαιδευτικούς τους μας επισκέπτονται και γεμίζουν με χαρά και χαμόγελα το Δημαρχείο»,
Ο  Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης συναντήθηκε με  τον πρόεδρο Κωστή Πανταζή και μέλη του Δ.Σ. του Επιστημονικού Συλλόγου Ελεύθερων Επαγγελματιών

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                       

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                           

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                           

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31

Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα

Πληροφορίες: Τσικαλουδάκη Θεονύμφη

Τηλέφωνο:     (28423) 40361

E-mail:  n.tsikaloudaki@0448.syzefxis.gov.gr

  Ιεράπετρα 16/05/2022

  Αριθμ. πρωτ. 5574

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

     

                            ΠΡΟΣ

Τακτικά Μέλη

Χατζημαρκάκη Χρυσούλα  

Ασπραδάκη Γεώργιο    

Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ

Μαστοράκη  Πέτρο 

Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο        

     Πανταζή Αργύρη     

    

 

 Αναπληρωματικά Μέλη

Αστροπεκάκη Κων/νο

Μπινιχάκη   Ευάγγελο                     

Πετρά  Αντώνιο

     

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Έχοντας υπόψη:

α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β) το άρθρο10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020),

γ) την με αρ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας.

δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις 20/05/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

 

 

 

1 Άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αρ. 47/2022 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ιεράπετρας (Υπόθεση αγωγής Νικολάου Σφακιανάκη).
2 Επέκταση δημοτικού φωτισμού χορήγηση νέας παροχής στον κόμβο Καποδίστρια και Μεραμβέλλου ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ.
3 Μετατόπιση  παροχής φωτισμού στον κόμβο Λασθένους και Παπαγεωργίου Ιεράπετρας.
4 Μετατόπιση  παροχής φωτισμού στο Σταυροχώρι Κουτσουρά Ιεράπετρας.
5 Έγκριση 2ου Πρακτικού (Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) της Επιτροπής Διαγωνισμού για την  εργασία με τίτλο «Ναυαγοσωστική Κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών».
6  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την εργασία με τίτλο «Καθαρισμός Δημοτικών Αφοδευτηρίων».
7 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την εργασία με τίτλο «Καθαρισμός Νήσου Χρυσής».
8 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την προμήθεια

«Ηλεκτρολογικού Υλικού για Αντικατάσταση Φωτισμού Κτιρίου Αρχαιολογικής Συλλογής» & «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού»

9 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για τη «Μίσθωση Χωματουργικών Μηχανημάτων Πολιτικής Προστασίας για Δράσεις Πυροπροστασίας 2020», (επανάληψη άγονου τμήματος διαγωνισμού).
10 Έγκριση 1ου πρακτικού (δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής και οικονομικής προσφοράς) της Επιτροπής Διαγωνισμού για την  «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για πρόσβαση ΑΜΕΑ σε ακτές του Δήμου Ιεράπετρας».
11 Άσκηση αίτησης αναστολής με αίτημα προσωρινής διαταγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της αριθμ. 13033/164 απόφασης της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την νήσο Χρυσή για το έτος 2022».

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Θεοδόσιος Καλαντζάκης