Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19/09/2023

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
19 Μαΐου, μια ιστορική και σημαντική μέρα για ολόκληρο τον Ελληνισμό απανταχού της γης.
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό
Σας προσκαλούμε στις 21/5/2024, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της
Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19/09/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                  Ιεράπετρα 15/09/2023
Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31                                                  Αριθμ. πρωτ. 12495
Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Πληροφορίες: Τσικαλουδάκη Θεονύμφη
Τηλέφωνο: (28423) 40361
E-mail: n.tsikaloudaki@0448.syzefxis.gov.gr

                                                       ΠΡΟΣ
Τακτικά Μέλη                                                                       Αναπληρωματικά μέλη
Χατζημαρκάκη Χρυσούλα                                                       Αστροπεκάκη Κων/νο
Ασπραδάκη Γεώργιο                                                              Μπινιχάκη Ευάγγελο
Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ                                                         Πετρά Αντώνιο
Μαστοράκη Πέτρο
Kουγιουμουτζάκη Γεώργιο
Πανταζή Αργύρη

Σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλώ να ενημερώστε τον αναπληρωτή σας.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

            Σας προσκαλούμε στις 19/09/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1  Εγκρίσεις μετακινήσεων οχημάτων Δήμου Ιεράπετρας εκτός ορίων Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. (Εισηγήτρια: Μαρία Ρουμελιωτάκη)
2 Νομική υποστήριξη Αντιδημάρχου Μαρίας Ρουμελιωτάκη στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λασιθίου. (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
3 Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 19.089,90 ευρώ του  Κ.Α. 02.10.7134.02, με γενικό τίτλο «Προμήθεια εφαρμογών – προγραμμάτων πληροφορικής (λογισμικά)» για την προμήθεια αδειών χρήσης για το λογισμικό σχεδιαστικό πρόγραμμα acad Autodesk. (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
4 Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 17.236,00 ευρώ του  Κ.Α. 02.10.7134.02, (7.000,00€ για το 2023 & 10.236,00€ για το 2024) με γενικό τίτλο «Προμήθεια εφαρμογών – προγραμμάτων πληροφορικής (λογισμικά)» για την προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων. (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
5 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την α) Συντήρηση Δικτύων Ύδρευσης-Αποχέτευσης (προμήθεια υλικών) Ιεράπετρας και β) Προμήθεια Υδρομετρητών. (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
6  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την Μίσθωση Χωματουργικών Μηχανημάτων ΠΠ για Δράσεις Πυροπροστασίας 2021 & Μίσθωση Χωματουργικών Μηχανημάτων ΠΠ για Δράσεις Πυροπροστασίας 2022. (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Θεοδόσιος Καλαντζάκης