Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής.

Σας προσκαλούμε στις 20/03/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετραςπου θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 (Γραφείου Δημάρχου) στον 3ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1Άσκηση ή μη εφέσεων κατά των με αριθμούς 610/2023, 611/2023, 612/2023, 613/2023, 614/2023 και 615/2023 αποφάσεων του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου. (Εισηγητής: Χατζάκης Γεώργιος).
2Eξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6265.04 «Συντήρηση & Επισκευή Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού».(Εισηγητής: Χατζάκης Γεώργιος).
3Έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών & οικονομικών προσφορών & δικαιολογητικών κατακύρωσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (Παροχές Ένδυσης)  2023» με τη διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη Δημοσίευση (άρθρο 32 του Ν.4412/2016).(Εισηγητής: Τζώρτζης Εμμανουήλ).
41η Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Ιεράπετρας οικονομικού έτους 2024.(Εισηγητής: Χατζάκης Γεώργιος).
5Σύναψη Π.Σ μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Δήμου Ιεράπετρας για το έργο: «Επισκευή – Συντήρηση κτιρίου Λιμεναρχείου Ιεράπετρας»  Β΄ Φάση».(Εισηγητής: Τζώρτζης Εμμανουήλ).
6Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2025-2028.(Εισηγητής: Χατζάκης Γεώργιος).
7Έγκριση δαπάνης μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Χατζάκη Γεώργιου στην Αθήνα.(Εισηγητής: Χατζάκης Γεώργιος).
8Έγκριση δαπάνης μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Σκουλούδη Ανδρέα στην Αθήνα. (Εισηγητής: Χατζάκης Γεώργιος).

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Φραγκούλης