Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 8-2-2023

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
19 Μαΐου, μια ιστορική και σημαντική μέρα για ολόκληρο τον Ελληνισμό απανταχού της γης.
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό
Σας προσκαλούμε στις 21/5/2024, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της
Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 8-2-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Πληροφ.: Πρόεδρος Δ.Σ

Τηλ :  28423-40365

 

        

 

Ιεράπετρα  04-02-2023

Αριθμός πρωτ.: 1379

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(2η έπειτα από ματαίωση συνεδρίασης, λόγω μη ύπαρξης απαρτίας)

 

Α. Προς τον κ. Δήμαρχο

Β. Προς τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

  1. Αγγελάκη Γεώργιο 14. Μουζουράκη Αλέξανδρο
  2. Αντωνάκη Γεώργιο 15. Πανταζή Αργύρη
  3. Ασπραδάκη Γεώργιο 16. Παπαδάκη Νεκτάριο
  4. Αστροπεκάκη Κωνσταντίνο 17. Παπαδοπετράκη Ανδρέα
  5. Βλάσση Ελένη 18. Πετρά Αντώνιο
  6. Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ 19. Προϊστάκη Γεώργιο
  7. Γεωργαλάκη Εμμανουήλ 20. Σαραντώνη Ιωάννη
  8. Ζερβάκη Εμμανουήλ 21. Σαρρή Παναγιώτη
  9. Κοτσιφάκη Μαρία 22. Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη Μαρία
10. Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο 23. Χατζάκη Σταύρο
11. Μαστοράκη Πέτρο 24. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα (Χρύσα)
12. Ματζαράκη Νικόλαο 25. Χηνόπουλο Αθανάσιο
13. Μεραμβελιωτάκη Νικόλαο 26. Ψιμουλάκη Μιχαήλ

 

Γ. Προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Ιεράπετρας κ. Χατζάκη Γεώργιο, με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του συμβουλίου της Κοινότητας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Δ. Προς τους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου Ιεράπετρας, με την παράκληση να ενημερώσουν τα μέλη των συμβουλίων τους, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Αλεξάκη  Εμμανουήλ (Ρίζας) 11. Παντελάκη Αλέξανδρο (Μύρτου)
  2. Βολυράκη Μαρία  (Μαλών) 12. Περυσινάκη Νικόλαο (Μεσελέρων)
  3. Δαμασκηνάκη Ιωάννη (Μουρνιών) 13. Πετσαγγουράκη  Αιμίλιο (Χριστού)
  4. Ζαχαρόπουλο Βασίλειο (Ανατολής) 14. Πιτροπάκη Μιχαήλ (Σχινοκαψάλων)
  5. Ζουμπουλάκη Ιωάννη (Σταυροχωρίου) 15. Πυργιωτάκη Εμμανουήλ (Λάκη)  (Κ.Χωριού)
  6. Κοντοπόδη Αγλαΐα (Μακρυλιάς) 16. Ραπάνη  Γεώργιο  (Π.Άμμου)
  7. Κουρμουλάκη Εμμανουήλ (Ορεινού) 17. Σπυριδάκη-Μπεκράκη Φωτεινή (Γδοχίων)
  8. Κρασσά Κωνσταντίνο (Καλαμαύκας) 18. Ταυλάκη Γεώργιο  (Μύθων)
  9. Κυδωνάκη Εμμανουήλ (Αγ.Ιωάννη) 19. Τσαμπανάκη Εμμανουήλ (Αγ.Στεφάνου)
10. Λαμπράκη Κωνσταντίνο (Μεταξοχωρίου) 20. Χαλκιαδάκη Μαρία (Καβουσίου)

 

Έπειτα από τη ματαιωθείσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Παρασκευή 03/02/2023, λόγω μη ύπαρξης της απαιτούμενης απαρτίας, σας προσκαλούμε στις 08 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12:00 σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, όπως παρακάτω:

 

 1. Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ιεράπετρας και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λασιθίου, για τη διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών για την εκτέλεση της Πράξης: «Υποδομές ύδρευσης στο δήμο Ιεράπετρας» Υποέργο 1: «Αντικατάσταση αγωγού μεταφοράς νερού από πηγές Σαρακίνας, Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής:Κωνσταντίνος Αστροπεκάκης)
 2. Έγκριση διαγραφής τελών ύδρευσης-αποχέτευσης, λόγω διαρροών (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 3. Έκφραση γνώμης επί της ΜΠΕ του έργου «Υφιστάμενη Ξενοδοχειακή Μονάδα ΝΕΝΕ HOTELS 5 * στην ΠΑΧΕΙΑ ΑΜΜΟ» (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)
 4. Έγκριση Απολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων οικ.έτους 2021 του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)
 5. Χορήγηση παράτασης και ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης των συμβάσεων της προμήθειας τροφίμων των ετών 2020-2022 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας» (Εισηγήτρια: Μαρία Σακαδάκη)
 6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Υποέργο 1: Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση δημοσίων υποδομών-Αισθητική αναβάθμιση δημοσίων υποδομών της Πράξης: Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)
 7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση Δημοτικού γηπέδου Κάτω χωριού» (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)
 8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναβάθμιση χώρου εργοστασίου «ΜΙΝΩΣ» (πάρκο εκθεσιακών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων)» (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)
 9. Τροποποίηση της με αρ. 98/2020 απόφασης Δ.Σ, που αφορά στη συγκρότηση της Επιτροπής Τουρισμού (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 10. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 11. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Ιεράπετρας» για το έτος 2023 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 12. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. «Περιβάλλον Δήμου Ιεράπετρας» για το έτος 2023 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 13. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Ιεράπετρας» για το έτος 2023 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 14. Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (προμηθειών & υπηρεσιών) (άρθρο 221 παρ. 11 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 108 του ν. 4782/2021), για το έτος 2023 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 15. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών Δήμου Ιεράπετρας, έτους 2023 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

 

Ο Πρόεδρος  Δ.Σ.

 

 

Ευάγγελος Μπινιχάκης

 

Κοινοποίηση:

Α. Γενική Γραμματέα του Δήμου

Β. Διευθυντές Υπηρεσιών του Δήμου :

Γ. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης