Πρόσκληση σε  συνεδρίαση ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ    

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ενημερώνουμε του δημότες μας ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2229/12-4-2024 τ Β΄
Σας προσκαλούμε στις  26  Απριλίου 2024,ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 σε ειδική, δημόσια συνεδρίαση,
Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 19η  Απριλίου 2024,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη  με θέματα:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας, μετά το άγγελμα του θανάτου του συντοπίτη μας Νικολάου Χαραλαμπάκη,
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της

Πρόσκληση σε  συνεδρίαση ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                             

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ    

 

Ταχ. Δ/νση : Δημοκρατίας 31(3ος όροφος)                       Τ.Κ  72200

Πληροφορίες: Εμμανουήλ Χριστάκης                                                 Τηλ.: 2842340366 (εσωτ. 366)                                                                                            

E-mail: dimkier@0448.syzefxis.gov.gr.

 

 

Ιεράπετρα:  19-12-2022

Αρ. Πρωτ. :  79

ΠΡΟΣ:

κ κ.

Αϊβαλιώτη-Μαργετάκη Άννα

Βαγγέλα Αικατερίνη

Βασιλάκη Αντώνιο

Γιακουμάκη Ευτυχία

Λιανάκη Χρυσοβαλάντη

Λιαπάκη Μιχαήλ

Μπαλοθιάρη Δέσποινα

Ξανθάκη Ελένη

Παπαδάκη Αικατερίνη

Χατζάκη Δημήτριο

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση

  

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρο 78 του Ν. 4954/09-7-2022 (ΦΕΚ 136 Α΄) «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση   στις 23/10/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Εξέταση αίτησης του Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου Βαϊνιάς, για παραχώρηση του Κοινοτικού Καταστήματος Βαϊνιάς, προκειμένου να στεγαστούν τα Γραφεία του Συλλόγου και η βιβλιοθήκη του χωριού.
  2. Κατάθεση πρότασης για θέσεις άσκησης στάσιμου εμπορίου.

 

Εσωτ. διανομή:   1. Γραφείο κ. Δημάρχου

  1. Γραφείο Τύπου
  2. Γραφείο Προγραμματισμού
  3. κ Γενική Γραμματέα

 

Ο Πρόεδρος

 

Γεώργιος Χατζάκης