Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, την 24η Απριλίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00
Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία με
Από το Δήμο Ιεράπετρας ανακοινώνεται ότι για τη διευκόλυνση των υποψηφίων ευρωβουλευτών
Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία σηματοδοτώντας την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων 2024
Η Επιτροπή Διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου Ιεράπετρας πραγματοποίησε την

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Πληροφ.: Πρόεδρος Δ.Σ
Τηλ :  28423-40365             
Ιεράπετρα   11/01/2024               
Αριθμός πρωτ.: 419

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α. Προς τον κ. Δήμαρχο

Β. Προς τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

  1. Αϊβαλιώτη ΆνναΚουγιουμουτζάκη Γεώργιο
  2. Αντωνάκη  ΠέτροΜπαχλιτζανάκη Μιχαήλ
  3. Αστροπεκάκη ΚωνσταντίνοΠανταζή Αργύρη
  4. Αχλάτη ΜαρίναΠαπαδάκη Νεκτάριο
  5. Βογιατζή ΙωάννηΠερακάκη Φωτεινή
  6. Βρυγιωνάκη  ΕμμανουήλΣαρρή Παναγιώτη
  7. Γιακουμάκη ΓεώργιοΣκουλούδη Ανδρέα
  8. Γουλιδάκη ΙωάννηΣπυριδάκη Μιχαήλ
  9. Δασενάκη Κυριακή (Κική)Τζώρτζη Εμμανουήλ
10. Ζερβάκη ΕμμανουήλΧατζάκη Γεώργιο
11. Καλαντζάκη  Θεοδόσιο Χατζημαρκάκη Χρυσούλα (Χρύσα)
12. Καμινογιαννάκη  ΙωάννηΧρυσού Μαρία

Γ. Προς τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας κ. Σκύβαλο Ιωάννη, με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του συμβουλίου της Κοινότητας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Δ. Προς τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Ιεράπετρας, με την παράκληση να ενημερώσουν τα μέλη των συμβουλίων τους, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αλεξάκη  Εμμανουήλ (Ρίζας)11. Παντελάκη  Αλέξανδρο  (Μύρτου)
2. Δαμασκηνάκη  Εμμανουήλ (Μουρνιών)12. Παπαδάκη Μαριάννα (Ορεινού)
3. Ζαχαρόπουλο  Βασίλειο  (Ανατολής)13. Παπαδάκη  Γεώργιο  (Σταυροχωρίου)
4. Καρτσακλή Μαρία (Μεσελέρων)14. Σιγανό  Νικόλαο  (Μύθων)
5. Κοκκινάκη Μαρία (Παχ. Άμμου)15. Σπυριδάκη  Νικόλαο  (Γδοχίων)
6. Κριτσωτάκη  Μιχαήλ (Χριστού)16. Ταμπακάκη  Εμμανουήλ (Μακρυλιάς)
7. Λαθουράκη  Εμμανουήλ (Αγ. Ιωάννη)17. Τσαμπανάκη  Εμμανουήλ (Αγ. Στεφάνου)
8. Μαργετάκη  Απόστολο  (Μεταξοχωρίου)18. Χριστάκη Γιάννα (Σχινοκαψάλων)
9. Μαυρή  Κωνσταντίνο   (Κάτω Χωριού)19. Ψυλλινάκη Ειρήνη (Καλαμαύκας)
10. Μεραμβελιωτάκη  Εμμανουήλ (Μαλών)20. Ψύλλο  Ιωάννη  (Καβουσίου)

Σας προσκαλούμε στις  17 Ιανουαρίου 2024,ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 1. Ορισμός υπευθύνων διαχείρισης λογαριασμών έργων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ΕΣΠΑ  και λοιπών χρηματοδοτήσεων, στην Τράπεζα της Ελλάδος (Εισηγητής: Γεώργιος Χατζάκης)
 2. Ορισμός υπευθύνων για την εκπροσώπηση του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. του σε Τράπεζες (Εισηγητής:  Γεώργιος Χατζάκης )
 3. Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας αιρετών (Εισηγητής: Γεώργιος Χατζάκης )
 4. Εκλογή υδρονομέων άρδευσης χειμερινής περιόδου 2024 (Εισηγητής: Γεώργιος Χατζάκης )
 5. Έγκριση Απολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων οικ.έτους 2022 του ΝΠΔΔ «Περιβάλλον Δήμου Ιεράπετρας»  (Εισηγητής: Γεώργιος Χατζάκης)
 6. Καθορισμός εξαμήνου διαδικτυακής προβολής του Δήμου της Ιεράπετρας από 01-01-2024 έως 30-06-2024 και απονομή τιμητικού διπλώματος μαέστρου φωτογραφίας για τη διεθνή προώθηση του τόπου μας στα κοινωνικά δίκτυα  (Εισηγητής: Ανδρέας Σκουλούδης)
 7. Συμμετοχή του Δήμου στην Κοινωνική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υλοποίηση Πλέγματος Δράσεων για την Αντιμετώπιση της Υλικής Στέρησης με παροχή Τροφίμων ή / και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΒΥΣ) προς τους Απόρους, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών, με παράλληλη στοχευμένη παροχή Συνοδευτικών Μέτρων προς Υποστήριξη της Κοινωνικής Ένταξής τους»  (Εισηγητής: Φωτεινή Περακάκη)
 8. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. ) 
 9. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. )
 10. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για το έτος 2024  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.  )
 11. Ορισμός μελών επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών Π.Δ. 270/81 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 12. Ορισμός Μελών Επιτροπής εκτίμησης για την αγορά εκμίσθωση, μίσθωση και εκποίηση ακινήτων και κινητών του Δήμου  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 13. Συγκρότηση Επιτροπής καταστροφής αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 14. Ορισμός εκπροσώπων και επιστημονικών συνεργατών του Δήμου στο Σύνδεσμο Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (Σ.Ε.ΔΗ.Κ)  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ)
 15. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για συμμετοχή σε γνωμοδοτικές Επιτροπές, αρμόδιες για θέματα χαρακτηρισμού ακτών ως πολυσύχναστων (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 16. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου, για συμμετοχή σε γνωμοδοτικές Επιτροπές θεμάτων ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 17. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για συμμετοχή σε Επιτροπές αρμόδιες για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 18. Ορισμός Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και παραγωγικών τάξεων που θα εκπροσωπηθούν σε αυτήν (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ)
 19. Ορισμός μελών στην πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς (Εισηγητής: Μιχαήλ Σπυριδάκης)
 20. Ορισμός μελών στην  τριμελή  επιτροπή παρακολούθησης του  προγράμματος διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων  (Εισηγητής: Μιχαήλ Σπυριδάκης)
 21. Συγκρότηση επιτροπών διαχείρισης και αξιολόγησης δικαιούχων Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ιεράπετρας (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ )
 22. Ορισμός μελών επιτροπής Υπερκαταναλώσεων και Διαρροών Ύδρευσης  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ )
 23. Καθορισμός αριθμού μελών και Φορέων της δημοτικής Επιτροπής Τουρισμού (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ )
 24. Καθορισμός αριθμού μελών και Φορέων της δημοτικής Επιτροπής Υγείας (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ )
 25. Καθορισμός αριθμού μελών και Φορέων της δημοτικής Επιτροπής Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ)
 26. Καθορισμός αριθμού μελών και Φορέων της δημοτικής Επιτροπής Αγροτικών θεμάτων (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ)
 27.  Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ.  «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» για το έτος 2024 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ)
 28. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ.  «Σχολική Επιτροπή δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» για το έτος 2024 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ)
 29. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2024 του  Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ)
 30. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών Δήμου Ιεράπετρας,  έτους 2024 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ )
 31. Συγκρότηση Επιτροπής  για την παραλαβή  της Προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών  για την κίνηση  μεταφορικών μέσων και  μηχανημάτων έργων για όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Ιεράπετρας έτους 2024 (Εισηγητής: )
 32. Συγκρότηση  Επιτροπής παραλαβής Προμηθειών ανταλλακτικών, ελαστικών, αεροθαλάμων και παραλαβής Εργασιών για τη συντήρηση και επισκευή  μεταφορικών μέσων και  μηχανημάτων έργων για όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Ιεράπετρας έτους 2024  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ)
 33. Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων (προμηθειών & υπηρεσιών) για το έτος 2024 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ)
 34. Εξέταση αιτήματος Συλλόγου Δρομέων Υγείας Ιεράπετρας για να τεθεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ιεράπετρας το δρώμενο αθλητικού χαρακτήρα «Coast to Coast Race», που θα διεξαχθεί στις 24-03-2024  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ )
 35. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου του Δήμου σε εθελοντή κτηνίατρο για την πραγματοποίηση στειρώσεων, σήμανσης κλπ, αδέσποτων ζώων συντροφιάς   (Εισηγητής: Μιχαήλ Σπυριδάκης)
 36. Παραχώρηση χρήσης μη λειτουργούντος Δημοτικού Σχολείου Σχινοκαψάλων στον Παναθηναϊκό  Όμιλο ΑμεΑ  (Εισηγητής: Ανδρέας Σκουλούδης)

        Ο Πρόεδρος  Δ.Σ.

                                                                                                    Νικόλαος Τζουμάκας

Κοινοποίηση:

Α. Γενική Γραμματέα του Δήμου

Β. Διευθυντές Υπηρεσιών του Δήμου 

Γ. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης