Πρόσκληση σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σύσκεψη υπό την Υφυπουργό Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη, τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η  Διεύθυνση Ύδρευσης  Άρδευσης  Αποχέτευσης του Δήμου Ιεράπετρας ενημερώνει ότι λόγω σπασίματος στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης σε αρκετές περιοχές, από  Νέα Ανατολή, Στόμιο έως και την πόλη της Ιεράπετρας.   Συνεργείο της Υπηρεσίας εργάζεται στο σημείο για την αποκατάσταση της ζημιάς.  Ευχαριστούμε για την κατανόηση. Ο […]

Τις υπηρεσίες τους προσέφεραν στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας  19 Αμερικανοί φοιτητές Ιατρικών Επιστημών
«Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά όταν μαθητές με τους εκπαιδευτικούς τους μας επισκέπτονται και γεμίζουν με χαρά και χαμόγελα το Δημαρχείο»,
Ο  Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης συναντήθηκε με  τον πρόεδρο Κωστή Πανταζή και μέλη του Δ.Σ. του Επιστημονικού Συλλόγου Ελεύθερων Επαγγελματιών

Πρόσκληση σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12/04/2021.

Έχοντας υπόψη:

 α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β) το άρθρο10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020),

    γ) την με αρ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας.

  δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής. Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις  12/04/2021 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ιεράπετρας για την υλοποίηση του πρώτου υποέργου του Έργου «Σύνταξη/ Επικαιροποίηση σχεδίων και μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών  υποδομών λιμενικής εγκατάστασης Ιεράπετρας» μετά και την απόφαση ένταξης και ορισμός εκπροσώπου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης.

Εισηγητής: Γ. Ασπραδάκης

Θέμα 2ο :  Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ιεράπετρας για την υλοποίηση των υποέργων 2 έως 9 του Έργου «Σύνταξη/ Επικαιροποίηση σχεδίων και μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών  υποδομών λιμενικής εγκατάστασης Ιεράπετρας» μετά και την απόφαση ένταξης και ορισμός εκπροσώπου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης.

 Εισηγητής: Γ. Ασπραδάκης

 

Θέμα 3ο : Έγκριση της με αριθμ. 15/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας», που αφορά  στην 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2021 για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας.

  Εισηγητής: Γ. Ασπραδάκης

 

Θέμα 4ο : Έγκριση της με αριθμ. 16/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας που αφορά στην 1η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2021 και του ΟΠΔ.

Εισηγήτρια: Μαρία Σακκαδάκη


Θέμα 5ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ».

Εισηγητής: Γ. Πανακομιχελάκης

Θέμα 6ο : Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων δημοπρασίας για το έργο : Βελτίωση δημοτικού γηπέδου Κάτω Χωριού».

Εισηγητής: Γ. Βαρδάκης

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Θεοδόσιος Καλαντζάκης