Πρόσκληση σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 24/05/2021

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σύσκεψη υπό την Υφυπουργό Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη, τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η  Διεύθυνση Ύδρευσης  Άρδευσης  Αποχέτευσης του Δήμου Ιεράπετρας ενημερώνει ότι λόγω σπασίματος στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης σε αρκετές περιοχές, από  Νέα Ανατολή, Στόμιο έως και την πόλη της Ιεράπετρας.   Συνεργείο της Υπηρεσίας εργάζεται στο σημείο για την αποκατάσταση της ζημιάς.  Ευχαριστούμε για την κατανόηση. Ο […]

Τις υπηρεσίες τους προσέφεραν στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας  19 Αμερικανοί φοιτητές Ιατρικών Επιστημών
«Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά όταν μαθητές με τους εκπαιδευτικούς τους μας επισκέπτονται και γεμίζουν με χαρά και χαμόγελα το Δημαρχείο»,
Ο  Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης συναντήθηκε με  τον πρόεδρο Κωστή Πανταζή και μέλη του Δ.Σ. του Επιστημονικού Συλλόγου Ελεύθερων Επαγγελματιών

Πρόσκληση σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 24/05/2021

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 24/05/2021.

 

Έχοντας υπόψη:

 α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β) το άρθρο10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020),

    γ) την με αρ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας.

  δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις 24/05/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο:  Έγκριση μελέτης και υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: «Ανάπλαση τμήματος των οδών: Ελλήνων Ολυμπιονικών, Μακρή και Κωνσταντινουπόλεως», στην Δράση 6.e.la.1: Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και οδικών αρτηριών – ΟΧΕ Λασιθίου».

Εισηγητής:  Εμμανουήλ Γεωργαλάκης

 

Θέμα 2ο : Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 1: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος παρακολούθησης τηλε-ελέγχου, τηλε-χειρισμού και ανίχνευσης διαρροών του υπάρχοντος εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου υδροδότησης της Ιεράπετρας».

Εισηγητής:  Εμμανουήλ Γεωργαλάκης

 

Θέμα 3ο : Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας».

Εισηγητής:  Εμμανουήλ Γεωργαλάκης

 

 

 

Θέμα 4ο : Παραλαβή μελέτης αντικατάστασης του αγωγού μεταφοράς από διασταύρωση με δεξαμενή Ανατολής (κόμβος κ8) έως διασταύρωση με δεξαμενή Γρα Λυγιάς (κόμβος κ9).

Εισηγητής:  Εμμανουήλ Γεωργαλάκης

 

 

Θέμα 5ο : Τροποποίηση προϋπολογισμού για ηλεκτροδότηση αντλητικού συγκροτήματος ύδρευσης στην περιοχή Λαγκάδα Πευκών.

Εισηγήτρια:  Χρύσα  Χατζημαρκάκη

 

Θέμα 6ο : Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής υπηρεσίας 62 «Υπηρεσίες Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού (έργα & δράσεις χρηματοδοτούμενα από ΠΔΕ)».

Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη

 

Θέμα 7ο :  2η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ιεράπετρας, με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ».

Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

Θεοδόσιος Καλαντζάκης