Πρόσκληση σε Τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπή

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σύσκεψη υπό την Υφυπουργό Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη, τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η  Διεύθυνση Ύδρευσης  Άρδευσης  Αποχέτευσης του Δήμου Ιεράπετρας ενημερώνει ότι λόγω σπασίματος στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης σε αρκετές περιοχές, από  Νέα Ανατολή, Στόμιο έως και την πόλη της Ιεράπετρας.   Συνεργείο της Υπηρεσίας εργάζεται στο σημείο για την αποκατάσταση της ζημιάς.  Ευχαριστούμε για την κατανόηση. Ο […]

Τις υπηρεσίες τους προσέφεραν στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας  19 Αμερικανοί φοιτητές Ιατρικών Επιστημών
«Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά όταν μαθητές με τους εκπαιδευτικούς τους μας επισκέπτονται και γεμίζουν με χαρά και χαμόγελα το Δημαρχείο»,
Ο  Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης συναντήθηκε με  τον πρόεδρο Κωστή Πανταζή και μέλη του Δ.Σ. του Επιστημονικού Συλλόγου Ελεύθερων Επαγγελματιών

Πρόσκληση σε Τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Τακτική  διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 09/03/2021.

Έχοντας υπόψη:

 α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β) το άρθρο10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020),

    γ) την με αρ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας.

  δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς  συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις 26-03-2021 ημέρα Παρασκευή η και ώρα 11.00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Καθορισμός των όρων δημοπρασίας «για την εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου Ιεράπετρας».

Εισηγητής:  Γιώργος Πανακομιχελάκης

Θέμα 2ο: Εξειδίκευση πίστωσης με γενικό τίτλο «Συνδρομές σε Εφημερίδες & Περιοδικά & Ηλεκτρονικά Μέσα».

Εισηγητής: Γιώργος  Πανακομιχελάκης

Θέμα 3ο  : Έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εργασία «Συντήρηση & Επισκευή  Οχημάτων & Μηχανημάτων Δήμου Ιεράπετρας 2021».

Εισηγητής: Γιώργος Πανακομιχελάκης

Θέμα 4ο : Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της εργασίας «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ».

Εισηγητής: Γιώργος  Πανακομιχελάκης

Θέμα 5ο :  «Τροποποίηση του σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2021».

Εισηγήτρια: Μαρίνα Φανουράκη

Θέμα 6ο :  Σύσταση πάγιας προκαταβολής στους Προέδρους των Κοινοτήτων.

Εισηγήτρια: Μαρίνα Φανουράκη

Θέμα 7ο : Ηλεκτροδότηση Νέου Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία Ιεράπετρας  (Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α. Ιεράπετρας).

Εισηγήτρια: Μαρίνα Φανουράκη

Θέμα 8ο : Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 141.980,00€ από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για σχολικά κτίρια του Δήμου Ιεράπετρας» και τροποποίηση του σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2021.

Εισηγήτρια: Μαρίνα Φανουράκη

Θέμα 9ο : Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 325.00,00€ για την επισκευή μονώσεων Διδακτηρίων Δήμου Ιεράπετρας και τροποποίηση του σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2021.

Εισηγήτρια: Μαρίνα Φανουράκη

Θέμα 10ο : Εξειδίκευση πίστωσης για τη «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού».

 Εισηγήτρια: Μαρίνα Φανουράκη

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Θεοδόσιος Καλαντζάκης